Termin Igorja Zabela za inovativne kuratorske prijeme

Moderna galerija, Ljubljana razpisuje četrti

Termin Igorja Zabela

za kustosinje in kustose, ki ga bomo realizirali septembra 2011 v Mali galeriji (Slovenska cesta 35).

Termin je posvečen inovativnim kuratorskim prijemom in teoretskem raziskovanju na področju sodobne vizualne umetnosti.

Prijava mora vsebovati:

- predlog in opis projekta,
- izdelan koncept razstave oziroma zametek krajšega eseja za katalog,
- biografske podatke,
- finančni načrt in
- vizualno dokumentacijo, ki je ne vračamo.

Prijave projektov pošljite na naslov Moderna galerija, Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Termin Igorja Zabela«, do 31. marca 2011 ali po elektronski pošti na igor.spanjol@mg-lj.si

Predloge bo pregledal mednarodni strokovni odbor, izbrani predlog pa bo objavljen v začetku aprila.

Igor Zabel, dolgoletni kustos Moderne galerije, je v svojem delu poudarjal dialoški odnos, heterogenost identitete, transparentnost in kontekstualno ujetost pozicije kustosa. Leta 2008 je bil na razpisu izbran projekt Zdaj sem tvoja last, dokler ne pozabiš name, kustosov Birgit Rinagl in Franza Thalmairja, leta 2009 Darcy Lange: študije dela 1974-77 kustosinje Mercedes Vicente, leta 2010 pa projekt Neposnete fotografije kustosinje Arielle Azoulay.