Simpozij: Dogodek kot privilegirani medij na področju sodobne likovne umetnosti

V avditoriju Moderne galerije, Cankarjeva ulica 15, vstop prost
Petek, 4. november, 11.00–19.00; 
sobota, 5. november, 10.00–14.30;

Sodelujejo antropologi, filozofi, zgodovinarji in umetnostni zgodovinarji: Luisa Accati, Beatrice von Bismarck, Thomas Fillitz, Dario Gamboni, Werner Hanak-Lettner, Nathalie Heinich, Bojana Kunst, Henrietta L. Moore,  Robert Pfaller, Renata Salecl, Roger Sansi-Roca.

Simpozij se bo poskušal spoprijeti z dogodkovno usmerjenostjo likovnega področja in likovnih institucij ter se čim bolj celovito vprašati po tem, kaj pravzaprav pomeni takšen splošen trend spreminjanja narave delovanja likovnih institucij, ki so še pred nekaj desetletji predvsem mirno in tiho razstavljale »statično« likovno produkcijo na stenah in podstavkih. Zdi se, da je likovno področje v tem smislu povsem nereflektirana struktura, čeprav ima njegova dogodkovna produkcija zaradi velikega in še vedno naraščajočega števila institucij izredne razsežnosti. V tem kontekstu velja še izrecno poudariti, da umetnostne institucije v zadnjih desetletjih ne le hranijo in razstavljajo sodobno umetnost, temveč to (vred z ostalim dogajanjem) tudi naročajo in producirajo. Ker so tako postale naročnik sodobne umetnosti podobnega tipa in razsežnosti, kot sta bila nekoč le še plemstvo in cerkev, se zdi natančnejši razmislek o tem, kaj takšni procesi pomenijo, toliko bolj nujen. Na simpoziju nas bo zanimalo, kakšen govor in ikonografija tako nastajata in zakaj? Kakšne skupnosti tako nastajajo in zakaj? Kako se oboje vključuje v splošno delovanje družbe in se obnaša kot sodobni ideološki aparat?

Bienalski obveščevalec #11 / https://29graficnibienale.wordpress.com
 

Petek, 4. november

11.00-11.15 Nevenka Šivavec: pozdravni govor direktorice MGLC

11.15-11.35 Beti Žerovc: Zakaj razmišljati o dogodkih na likovnem področju? (uvod)
11.35-12.15 Luisa Accati: Vloga umetnika v ustvarjanju družbene zavesti
12.15-12.55 Bojana Kunst: Kroženje izkušnje: gibljiva družbenost sodobnih likovnih dogodkov

12.55-13.10 odmor

13.10-13.50 Henrietta L. Moore: Kaj pomeni dogodek?

13.50-14.20 pogovor
14.20-16.00 odmor za kosilo
16.00-16.40 Renata Salecl: Nasilni dogodki: med realnim in dozdevkom
16.40-17.20 Dario Gamboni: Uničenje umetnosti kot umetniški dogodek
17.20-18.00 Roger Sansi-Roca: Dogodek z metlami: o nemirih in vzajemnosti v Londonu leta 2011
18.00-18.30 pogovor

sobota, 5. november
10.00-10.40 Werner Hanak-Lettner: Dejanje prostora, jemanje časa: razstave kot dvojni scenarij
10.40-11.20 Beatrice von Bismarck: Razstave, kult in kolektivnost
11.20-12.00 Thomas Fillitz: Pogovori o svetovni kulturi bienalov: Dak' Art, dakarski bienale

12.00-12.15 odmor

12.15-12.55 Nathalie Heinich: Kaj je umetniški dogodek?

12.55-13.35 Robert Pfaller: Darežljivost: o umetnosti in ljubezni
13.35-14.05 pogovor