Radio Prostor Umetnosti - vabilo k sodelovanju, rok: 25. 6.

Radio As An Arts Space / Radio Prostor Umetnosti Vabilo umetnikom za sodelovanje pri projektu Radio as an Art Space:

rok 25. junij, 2011

V okviru projekta Radio as an Art Space, Cona razpisuje poziv za razstavljanje zvočnih del sodobne umetnosti / radio art in sound art. Vabi umetnike in umetniške skupine, ki ustvarjajo na področju radio arta, sound arta, da se prijavijo k sodelovanju z obstoječimi ali novimi deli. Izbrana dela bodo uvrščena na razstavo Radio As An Arts Space, ki jo bo radioCona oddajala na frekvenci 88.8MHz, na steamu http://www.cona.si/radio in na in situ lokacijah decembra 2011. Razstava bo sočasno zasedala tudi frekvence mednarodnih partnerjev. Oddajanje bo vzpostavljeno kot galerijski prostor s selekcionirano razstavo, ki jo opredeli selektorski nabor izbranih del in z deli izbranimi preko tega javnega poziva.
 

O projektu Radio As An Arts Space

Naslov, ki opredeljuje del delovanja radioCona projektna občasna radijska postaja za sodobno umetnost, namenoma nosi naziv prostora; Radio As An Art Space / Radio Kot Prostor Umetnosti. Projekt s takim imenom formira in strukturira razstavljanje radio art in sound art umetniških del. Radio Kot Prostor Umetnosti raziskuje možnosti oblikovanja mednarodnega projektnega radijskega modela za razstavljanje umetniških del. Cilj je vzpodbuditi pogovor o produkciji in načinu razstavljanja radiofoničnih del med strokovno javnostjo, umetniki in umetniškimi organizacijami. Projekt bo raziskal kako radijska frekvenca lahko postane galerijski prostor sodobne umetnosti in analiziral konstitucijo formata občasnega radijskega oddajanja kot eno izmed možnosti.

Vse za interesirane prosimo, da svoja dela (povezave na web strani, dropbox, sendspace, etc.) pošljejo najkasneje do 25. 6. 2011 v formatih: mp3 (stereo, 16bit, 160kbps...). Avdio CD-je ali DVD-je pošljite po pošti na naslov: CONA, Peričeva 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. Poslano delo naj bo opremljeno z vsemi informacijami v odt, doc, pdf obliki.

 

Več na http://radioartsspace.wordpress.com