Scenaristični natečaj za Grossmanovo nagrado 2010

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

razpisuje scenaristični natečaj za
GROSSMANNOVO NAGRADO 2010

Na natečaju lahko sodelujejo študentje slovenskih univerz z izvirnimi scenariji za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo.

Trije izvodi scenarija morajo biti poslani najkasneje do 14. 12. 2010 na naslov:

UL AGRFT
»Grossmannova nagrada«
Nazorjeva 3
1000 Ljubljana

Natečaj je anonimen, scenariji naj bodo oddani pod šifro. Z isto šifro naj bo označena zaprta kuverta, v kateri naj bodo zapisani podatki o avtorju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu.

Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT.

Žirija bo nagradila en sam scenarij in zneska nagrade ne bo delila med dva ali več scenarijev, lahko pa opozori na posebno kvaliteto nenagrajenih scenarijev in povabi avtorje k sodelovanju. Žirija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

Avtor nagrajenega scenarija bo prejel odkupno nagrado v višini 1.000 EUR. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2010.

Z izplačilom nagrade pridobi UL AGRFT pravico, da po nagrajenem scenariju posname študijski film ali televizijsko dramo brez kakršnih koli materialnih obveznosti do avtorja scenarija. Ta pravica vsebuje tudi pravico adaptacije nagrajenega scenarija. Če UL AGRFT v petih letih od dne, ko je bila izplačana nagrada, ne posname filma, preidejo vse pravice nazaj na avtorja scenarija.

Priporočamo pisanje v standardni obliki za scenarije. Pomagate si lahko tudi z orodji namenjenimi pisanju scenarijev (npr. brezplačni poslovenjeni program celtx ).

Vir: AGRFT