[Razpis] Štipendije Mestne občine Ljubljana za nadarjene študente

Mestna občina Ljubljana razpisuje štipendije za nadarjene študente za študijsko leto 2010/11
Mol razpisuje 60 štipendij za nadarjene študente Mestne občine Ljubljana in sicer:

* 25 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega
magistrskega študija v Sloveniji
* 2 štipendiji za študente podiplomskega izobraževanja v Sloveniji
* 6 štipendije za dodiplomski študij v tujini
* 9 štipendije za podiplomski študij v tujini.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo

* študenti do 15. 10. 2010.

Več informacij na spletni strani:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/predsolska-vzgoja-
izobrazevanje/razpisi/69055/detail.html.