[Predstavitev] projekta Tea Spillerja – Besedilnost novih medijev, Kapsula

KAPSULA
Podhod Ajdovscina 1, 1000 Ljubljana

Ponedeljek, 6. 12. 2010 ob 19h
Predstavitev projekta Tea Spillerja – Besedilnost novih medijev

Novi mediji ustvarjajo drugacne vrste besedilnosti. Teo Spiller, spletni in medijski umetnik iz Ljubljane, v svojem projektu raziskuje tri specificne oblike taksne besedilnosti.

"Pogosto se nam stvari okrog nas zdijo tako same po sebi umevne, da jih sploh ne opazimo", pravi Spiller. "Opazimo jih sele, ce jih nekdo za nas postavi v neobicajen kontekst". In prav zato gre v njegovi trilogiji "Besedilnost novih medijev". Spiller raziskuje nove oblike izrazanja, ki so posledica novih medijev in tehnologij tako, da posamezna sporocila s pomocjo spletnih aplikacij poveze v pesnisko obliko.

Prvi postopek je osredotocen na nezeleno elektronsko posto. Spletni streznik spravlja v podatkovno bazo naslove nezelenih reklamnih sporocil, ki prihajajo na avtorjevo elektronsko posto. Iz njenih naslovov generira aplikacija pesmi v obliki italijanskega soneta. Vsak naslov je en verz. Uporabnik mora tudi vpisati ime, ki se vcasih pojavi v kaksnem od verzov. Vsi tako nastali »soneti« se prav tako belezijo in iz najznacilnejsih 33 je sestavil knjigo.

Drugi postopek sestoji iz aplikacije, ki zbere s spleta naslove aktualnih novic in iz njih sestavi italijanski sonet. To se zgodi znova ob vsakem obisku spletne strani. Gre za tezje prepoznavno specificnost jezika, katere namen pa je zopet vzbuditi radovednost in zapeljati uporabnika. Rezultati se spravljajo v bazo in izbrana besedila bodo prav tako natisnjena v obliki knjige. Taksna tiskovina bo predstavljala poleg estetsko-besedilne vrednosti nekaksen nakljucni letni pregled naslovov novic, sestavljenih v italijanske sonete.

Tretji postopek pa se nanasa na SMS sporocila. Potniki Ljubljanskega potniskega prometa ze dlje casa z veseljem spremljajo vsebine, ki jih na zaslonih objavlja javni multimedij GEM. Javni multimedij GEM med drugim tudi odpira polje medsebojne komunikacije prek SMS pasice, v katero uporabniki posiljajo svoje komentarje. Spiller s pomocjo javnega multimedija GEM zajema SMS sporocila v podatkovno bazo, njegova spletna aplikacija pa uporabniku omogoca, da z izborom in kombiniranjem zadnjih 500 poslanih SMS sporocil sestavi pesem v obliki italijanskega soneta. Svoje SMS sonete lahko sestavljate na spletnem naslovu http://www.s-p-i-l-l-e-r.com/SMS/

V okviru projekta Ljubljana, svetovna prestolnica knjige, je Spiller v knjizni obliki izdal zbirko vseh treh vrst sonetov. Teoretski pogled na projekt bo podal Mag. Ales Vaupotic.

Več na http://www.s-p-i-l-l-e-r.com/SMS/