[Natečaj] Izobraževalni videoposnetki, Institut Jožef Stefan, rok: 28.2.2011.

Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Rok za oddajo videoposnetkov je 28. februar 2011.

Cilj tekmovanja v izobraževalnih video vsebinah je spodbuditi produkcijo izobraževalnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih znanj in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.
Naloga

Pripraviti video izobraževalno vsebino s področja učnih vsebin na osnovnih ali srednjih šolah. Posnetek je lahko s kateregakoli področja tako naravoslovnih, humanističnih, družboslovnih ali ekonomskih ved.

Nekaj predlaganih tem izobraževalnih posnetkov: predstavitev različnih panog; poskusi in vaje (lahko tudi vezani na učni program) s področja okolja, fizike, računalništva, multimedije idr., predavanje o določeni snovi.

Posnetek lahko pripravi eden ali več avtorjev. Posnetki bodo razvrščeni v dve tekmovalni skupini: osnovnošolsko ter srednješolsko skupaj s študentsko. Vsebinsko naj bodo posnetki razvrščeni v naslednje kategorije:

* dokumentarni film,
* kratki film,
* predavanje ali znanstveni poizkus,
* kratki znanstveni poizkusi, posneti z mobilnimi telefoni, dolžine do dveh minut.

Več na http://rtk.ijs.si/2011/video.html