Nagradni razpis za celostno grafično podobo Združenja dramskih umetnikov

Združeje dramskih umetnikov Slovenije objavlja nagradi razpis za celostno grafično podpobo društva. Na razpis za CGP so vabljeni mlajši oblikovalci, stari do 35. let. Za izbrano rešitev oblikovalec prejme 1600,00 (tisoč šeststo) evrov.
Rok oddaje: 28.2.2011

Več na http://www.zdus.si/assets/files/nagradi%20razpis%20cgp.pdf