Miha Vipotnik v Mali galeriji

Miha Vipotnik
Prodine običajnega


Mala galerija, 22.12. 2010 – 30.1. 2011

Miha Vipotnik, sodelavec Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, že dobrih trideset let raziskuje značilnosti in potenciale video tehnologije v razmerju do strukture in estetskega učinka elektronske slike. Njegova Multivizija Videograma 4 iz leta 1979 je v duhu Fluxusa prepletla elemente performansa, videa, filma, fotografije in glasbe v socialno situacijo, ki jo je zaznamovalo informacijsko okolje televizije, in je v slovenski umetnostni prostor vpeljala medijsko prakso.
Vipotnik je v projektu za Malo galerijo posegel po specifikah prostora in dane okoliščine vzel kot izhodišče za delo, ki obiskovalca s ceste vabi k sooblikovanju izkušnje prostora, časa in zgodbe. Na podlagi lokacije je kreativno rekonstruiral širši kontekst in pomen banke kot prostora in institucije, poseg v prostor pa strukturiral s časovnega vidika in ga razdelil na posamične sekvence, vidne skozi odprtine na oknih in vratih galerije. Tako je vzpostavil sistem podob, ki se dogajajo zunaj nas kot gibanje in v nas kot mišljenje. Vipotnik razume socialno, politično in umetnostno zgodovino kot škatlo za orodje: situacije iz neposredne okolice galerijskega prostora uporablja za to, da jih lahko uprizori na novo. Čeprav gre v celoti za več kot zgolj seštevek danih oblik, zgodb in medijev, posamični segmenti obenem funkcionirajo tudi neodvisno. Kar zadeva elemente gibljivih slik, Vipotnik ne poskuša za vsako ceno investirati ambicij po filmski produkciji v medij videa, temveč pusti, da specifična filmska izkušnja zaznamuje celotno dinamično prizorišče instalacije. Umetnik strukturira galerijski prostor kot čas: večplastna prostorska kompozicija temelji na zamikih, prekrivanjih, razpokah in zakrivanju konstitutivnih elementov instalacije. Vipotnikovo nagovarjanje mimoidočih je obsesivno in poetično, vendar ne naivno in romantično. Lažje kot o razstavljanju govorimo o protislovnem sestavljanju, alternativni interpretaciji kapitalske moči, pri čemer avtor s sodobnimi medijskimi prijemi potrjuje Barthesovo tezo, da je mit nekaj družbeno reflektiranega.

Kustos razstave je Igor Španjol.

Miha Vipotnik (1954) je po končani specialki za video in televizijo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani diplomiral na področju filmske režije in videa na California Institute of the Arts v Los Angelesu. V osemdesetih letih je posnel in režiral serijo eksperimentalnih in formalistično montiranih video dokumentov. Ukvarja se s produkcijo videa, instalacij in televizijskih oddaj s področja vizualnih umetnosti, arhitekture in grafičnega oblikovanja. Oblikoval je številne špice, uvodnike, animacije za filme, oddaje in propagandne programe, režiral glasbene in televizijske programe za RTV Ljubljana in JRT. Leta 1983 je soustanovil mednarodni bienale Video CD, s čimer je video vzpostavil tudi institucionalno, in kot direktor prvih treh izdaj pospešil vključevanje slovenskega videa v mednarodni kontekst.