[Festival] Poklon viziji Miroslav Janek, prejemnik nagrade Darka Bratine

Od 1. - 4. decembra 2010 v Gorici, Novi Gorici, Ljubljani, Trstu in Vidmu.

“Prepričljivost opusa Miroslava Janeka, ki je svojo kariero začel v bivši Če-
škoslovaški že pri rosnih petnajst letih, je pozornost do družbenega obrobja.
Vedno znova ga obravnava z globokim spoštovanjem in spontanim pripove-
dnim čutom.

Teme Janekovih del, včasih presunljivo dramatične, so podvržene postop-
ku despektakularizacije, nasprotno od tega, kar je vajen videti in sprejeti
današnji gledalec. Slepci, sirote, cigani ali osebe, ki so obravnavane kot
„drugačne“ zaradi posebne umetniške nadarjenosti ali pomembne vloge v
družbi (kot na primer bivši češki predsednik Vaclav Havel), so brez kakršne-
koli retorike in s prefinjeno pripovedno treznostjo prestavljene na raven, ki jo
gledalec spozna za svojo, s čimer postane pojem „drugačnosti“ nejasen in
vprašljiv.”
Iz motivacije nagrade 2010

Nagrado podeljuje goriško društvo Kinoatelje od leta 1999 v spomin na svojega ustanovitelja, sociologa, politologa in filmskega kritika Darka Bratina (1942 – 1997). Bratina je pripisoval filmskemu, televizijskemu in video mediju posebno spoznavno in sporočilno vrednost. Menil je, da je najboljše sredstvo za razumevanje družbe, zgodovine in kulture. Nagrada sledi tej viziji in izbira dela ter avtorje, ki estetske vrednote dopolnjujejo s posebno pozornostjo do zgodovinskega in družbenega okolja ter se zavzemajo za medkulturno komunikacijo. Med preteklimi prejemniki nagrade so tudi: Harutyun Khachatryan, režiser in producent, Petra Seliškar, režiserka in producentka, Želimir Žilnik, režiser, Jan Cvitkovič, režiser, Maja Weiss, režiserka, in drugi.

Pogovori z letošnjim nagrajencem, projekcije filmov in strokovna delavnica so organizirani v sodelovanju s partnerji iz posameznega mesta. Na strokovni delavnici bodo sodelovali tudi študentje Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici pod mentorstvom Miroslava Janeka in Anje Medved.

1.12. - Ljubljana, Kinodvor: Projekcije filmov in pogovor z avtorjem.
2.12. - Videm, Cinema Visionario: Projekcije filmov in pogovor z avtorjem.
3.12. - Gorica, Palazzo del Cinema - Hiša filma: Strokovna delavnica pod mentorstvom letošnjega nagrajenca.
3.12. - Trst, Gledališče Miela: Projekcije filmov in pogovor z avtorjem.
4.12. - Nova Gorica, Kulturni dom: Svečana podelitev nagrade in projekcija filmov.

Natančen program je objavljen na spletni strani www.kinoatelje.it.