Delavnice na festivalu EarZoom

Inštitut za Raziskovanje Zvočnih Umetnosti (IRZU), v sodelovanju s Cankarjevim domom, Kiberpipo, Galerijo Kapelico in Ljudmilo najavlja serijo petih delavnic, ki bodo potekale med 2.10. in 7.10.2010 v okviru festivala zvočnih umetnosti EarZoom.
Prijave na delavnice pošljite do 22.09.2010 na info@irzu.org.

Za vse ki želite sodelovati na vseh delavnicah velja znižana cena: 56 EUR za celotni paket!

1.
- Delavnica Improvizacije - INTERAKT
- Mentorja: Joanne Cannon in Stuart Favilla / Bant Leather Band - (AU) - http://home.mira.net/~favilla/
- Termin: 2.oktober, med 15.00 in 18.00
- Lokacija: Kosovelova dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana
- Kotizacija: 10 EUR
- Opis:

Glasbeniki, prinesite svoje inštrumente in se pridružite muziciranju! V okviru delavnice bomo raziskovali pristope k interaktivni improvizaciji ter predstavili koncepte avtomatskega sledenja/prepoznavanja glasbenih struktur [machine-listening] ter koncepte generativnega komponiranja. Predstavljene bodo tudi nekatere tehnike obdelave in sinteze zvoka v realnem času ki uporabljajo naslednje vmesnike: MaxMSP, MIDI, Open Sound Control.

2.
- Uvod v obdelavo zvoka in strojno poslušanje v programu SuperCollider
- Mentor: Nick Collins (UK) - http://www.informatics.sussex.ac.uk/users/nc81/
- Termin: - 3.oktober, med 10.45 in 14.15 - in - 4.oktober, med 14.45 - 18.15
- Kotizacija: 20 EUR
- Lokacija: Kiberpipa, Kersnikova 6, Ljubljana
- Opis:

SuperCollider je programsko okolje in orodje za sintezo zvoka in algoritmično komponiranje v realnem času. Zajema interpretiran, objektno orientiran programski jezik, ki deluje kot omrežni client za strežnik, ki sintetizira zvok v realnem času. Medtem, ko performirate lahko v živo pišete - dodajate in spreminjate - kodo. Program lahko uporabljate tudi za oblikovanje interaktivnih sistemov za koncerte ali instalacije. Deluje na vseh operacijskih sistemih in je na voljo brezplačno: http://supercollider.sourceforge.net/. Delavnica je zasnovana kot prijazen uvod v SuperCollider in je namenjena umetnikom in glasbenikom. Namen delavnice je v najkrajšem času posredovati osnovna znanja, ki bodo udeležencem omogočila uporabo programa in živega izvajanja glasbe. Poudarek bo na praktičnem muziciranju, kar bo udeležence motiviralo pri učenju, centralna tema pa bo živo procesiranje in analiza digitalnega zvoka. Razen minimalnih izkušenj z digitalnimi umetniškimi praksami, nikakršno predznanje ni potrebno, vsekakor pa bodo predhodne izkušnje s podobnimi programi (Max/MSP, PD ali Csound) prišle prav. Delavnico bo prilagojena nivoju znanja udeležencev. Razdeljena bo na dva dni. Prvi dan bomo obravnavali osnove (instalacijo in osnovne koncepte funkcionalnosti) programskega okolja, ki jih bomo z omenjenimi vsebinami nadgrajevali drug dan.

Tehnične zahteve: Udeleženci naj prinesejo svoje prenosnike. Na delavnici bodo dobili vse potrebne materiale (instalacijske datoteke in nekatere izbrane primere kode). SuperCollider si lahko tudi sami predhodno namestite.

3.
- Grajenje Instrumentov s pomočjo programa PD - Pure Data
- Mentor: Hans-Christoph Steiner (AT / USA) - http://at.or.at/hans/
- Termin: - 4.oktober, med 10.15 in 13.45 - in - 5.oktober, med 14.45 - 18.15
- Lokacija: Kiberpipa, Kersnikova 6, Ljubljana
- Kotizacija: 20 EUR
- Opis:

Delavnica bo obravnavala načine grajenja inštrumentov z odprto-kodnim programskim orodjem PD (Pure Data). Inštrumente se bo upravljalo s pomočjo USB HID igralnih kontrolerjev in Arduino/Firmat, s katerimi bomo manipulirali zvok in sliko v realnem času. Na delavnici bodo predstavljeni načini zajemanja podatkov s PD-jem, obdelava teh podatkov ter strategije mapiranja, preko katerih bomo gradili zanimive načine interakcije in performanse. Udeleženci se bodo naučili kako zbrati podatke iz realnega sveta, kako s pomočjo filtrov odstraniti šum od pomenljivih podatkov, ter kako, s tako pridobljenim novim podatkovnim tokom, kontrolirati različne medije. V kolikor bo na voljo dovolj časa bosta predstavljena tudi načina pridobivanje povratne informacije (feedback) z vibracijami ali fizično silo.

Delavnica je namenjena tako začetnikom, kot tudi izkušenim uporabnikom PD-ja. Udeleženci naj prinesejo svoje igralne kontrolerje (tablet, joystick, miška, itd.) V začetku delavnice bomo skupaj izvedli instalacijo vse potrebne programske opreme na vaših prenosnikih. Delavnica bo udeležence pripravila za nadaljnje delo na področju avdia, videa, grafike in elektronike. Zaželeno je da udeleženci pristopijo na delavnico s kakšnim konkretnim projektom ali idejo, tako da bodo na koncu, kot rezultat imeli delujočo stvar.

4.
- Interaktivna sinteza in analiza zvoka v realnem č asu
- Mentor: Norbert Schnell / IRCAM (FR) - http://imtr.ircam.fr
- Termin: 5.oktober, med 10.00 in 13.30
- Lokacija: Galerija Kapelica, Kersnikova 6, Ljubljana
- Kotizacija: 10 EUR
- Opis:

V okviru delavnice bodo udeleženci pridobli osnovna znanja za delo z najnovejšimi (prosto dostopnimi) knjižnicami programskega okolja Max/MSP. Predstavljeni bodo različni projekti, ki so jih v preteklih letih razili v skupini „Real-Time Musical Interactions“ na IRCAM-u. Vsi projekti so integrirani v okolje Max/MSP in temeljijo na analizi gest, vizualni reprezentaciji zvoka ter tehnikah analize in sinteze v realnem času. Demonstracije se bodo nanašale predvsem na tehnične aspekte, ki pa bodo navezani na kontekste umetniških produkcij, na pedagoške in raziskovalne projekte. Glede na strukturo publike / udeležencev se lahko osredotočimo tako na splošne preglede aplikacij, ali pa si tehnologije in reprezentacije algoritmov (knjižnice FTM & Co in najnovejše: MuBu) ogledamo podrobneje.

5.
- Skladanje za instrumente z FLOSS orodji:
- Mentor: Rob Canning (UK) - http://rob.goto10.org/
- Termin: 6. in 7. Oktober med 15.00 in 18.00
- Lokacija: Ljudmila, Rimska 8, Ljubljana
- Kotizacija: 10 EUR
- Opis:

Spoznavanje z uporabo FLOSS (Free Libre in Open Source Software) orodij za povezovanje algoritmičnih procesnih moči računalnika in performativnega potenciala ustvarjanja glasbe, ki je berljiva ljudem. Delavnica se osredotoča na združevanje jezikov računalniške glasbe, kot so pure - data z orodji za notacijo abcmusic, Rosegarden in Lilypond. Poslužili se bomo nekaterih preprostih skriptov, izdelanih z uporabo bash, sed, python in ImageMagick. Delavnica bo potekala na GNU/Linux distribuciji puredyne - multimedijski distribuciji, ki so jo umetniki ustvarili za umetnike - http://puredyne.goto10.org

Celotni program festivala EarZoom 2010 bo objavljem v kratkem na www.irzu.org

Oznake: