Semestrske in letne razstave študijske produkcije

Že vse od začetkov Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart leta 1994, ravno tako pa tudi v njeni naslednici Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici vsak semester študentje predstavijo svoje delo javnosti na razstavi. S tem pridobivajo izkušnje tako rokov (končanje del) kot tudi načinov predstavitve ter komunikacije z različnimi deležniki, ki jih bodo srečevali kasneje (npr. naročnik, producent, kustos, splošna javnost, družina). Na spodnjih povezavah so dostopne fotogalerije razstav od leta 2011 naprej.

Fotogalerije vseh semestrskih in letnih razstav

Letna razstava maj 2019
Semestrska razstava januar 2019
Letna razstava maj 2018
Semestrska razstava januar 2018

Letna razstava maj 2017
Semestrska razstava januar 2017

Letna razstava maj 2016
Semestrska razstava januar 2016
Letna razstava maj 2015
Semestrska razstava januar 2015
Letna razstava maj 2014
Semestrska razstava januar 2014
Letna razstava maj 2013
Semestrska razstava januar 2013
Letna razstava maj 2012
Semestrska razstava januar 2012
Letna razstava maj 2011
Semestrska razstava januar 2011
Letna razstava maj 2010
Semestrska razstava januar 2010
Letna razstava maj 2009
Semestrska razstava januar 2009