zbirka

Nešteti videoposnetki prepričljivih, zabavnih in pomembnih govorov (kratkih predavanj) o aktualnih, zanimivih in presenetljivih temah.
Prosto dostopna platforma videoposnetkov izbranih predavanj z vsega sveta in vseh znanstvenih disciplin -- pregledno, interaktivno...