Seminarska iz animacije: Z A H O D N A D R U Ž B A V V Z H O D N E M O G LE D A L U

PriponkaVelikost
Animacija-I_AlenkaCerne_ZahodnaDruzbaVvzhodnemOgledalu.pdf740.94 KB

Seminarska iz animacije: Z A H O D N A D R U Ž B A V V Z H O D N E M O G LE D A L U

november 2009

Gre za primerjalni seminar, pod mentorskim vodstvom Igorja Prassla; kjer primerjam dve animirani deli: Miayazkijev "Howlov premični grad" in Satrapijin "Persepolis".
Seminarska je nastala v okvirju modula animacije.