Visoka šola za umetnost, Univerza v Novi Gorici
ePlatforma

Rezultati

Interna e-platforma – predvidoma tematsko in programsko prilagojeno okolje Moodle, uporabljali jo bodo vsi vpisani študentje in vsi učitelji ter gosti, navezana bo na:
Eksterno (javno) e-platformo, s predvidenimi elementi oziroma funkcionalnostmi:

Zbirka internih in eksternih e-gradiv in vsebin in proces njihove digitalizacije, nastajanja ter aktualizacije: Video predavanja (posnetki celotnih predavanj), »ModuKlip« (kratek skupinski izbor vsebin posameznega modula na videu), »VideoSken« (kratek individualni izbor vsebin posameznega srečanja na videu); izdelki študentov in mentorjev kot npr. scenariji in snemalne knjige, videoklipi, enostavne spletne aplikacije in spletne strani, foto gradivo, pisno gradivo (besedilno-slikovno gradivo), namenjeno iztisku. Na interni platformi bodo dostopna gradiva v polnem obsegu, na eksterni v izbranem obsegu po izboru projektne skupine in vodstva programa. Vzpostavljena in vzdrževana bo ožja in širša skupnost uporabnikov eksterne platforme in e-gradiv na področju umetnostne pedagogike in produkcije. Razvit bo prenosljiv in prilagodljiv model izobraževalno-sodelovalne platforme predvsem za sorodne in tudi za druge šole in druge institucije (prihajajoča različica Moodla 2.0 bo omogočala povezovanje med posameznimi namestitvami, kar bo olajševalo in pospeševalo mreženje med institucijami).

ePlatforma

Kontaktna oseba:
Peter Purg
peter.purg@ung.si
041 609 736

Visoka šola za umetnost
Univerze v Novi Gorici
Ljubljana, Bežigrajski dvor,
Dunajska 56, Slovenija
01 43 64 706,
051 336 770