Visoka šola za umetnost, Univerza v Novi Gorici
ePlatforma

Cilji

Skozi razvoj in pilotski zagon interne in eksterne e-platforme ter pripadajočih e-gradiv bo izdelan inovativen ter prenosljiv model, v realnem času pa bo vzpostavljen tudi sam proces e-podprtega izobraževanja ter sodelovanja na področju umetnostne produkcije ter kreativnih industrij. Uvedba novega študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse s tega področja bo tako sovpadla z objavo platforme, ki bo e-skupnostno združevala tako učitelje in študente kot kustose galerij in organizatorje festivalov, pa tudi sorodne in druge šole, ter nenazadnje vključevala delodajalce oziroma odločevalce v podjetjih z različnih področij kreativnih industrij in kulturnega menedžmenta ter širšo zainteresirano javnost (občinstvo v umetnostni komunikaciji ter trgu, uporabniki storitev in izdelkov v kreativnih industrij).

Tako bo vzpostavljeno močno povezana (resnična, pa tudi virtualna, spletna) skupnost, ki bo tvorila jedro pozitivnega razvoja umetnostne pedagogike ter na nove tehnologije oprtih izobraževalnih modelov kreativnih industrij in umetnostne produkcije. Področju umetnosti ter specifično umetnostne pedagogike v Sloveniji bo s projektom zagotovljena prepotrebna aktualizacija tako splošno na področju novih tehnologij kot tudi specifično v spletnih komunikacijah (socialna omrežja, online sodelovanje, semantični splet itd.), ter s tem močnejša navezava na praviloma propulzivnejše segmente družbenega razvoja (gospodarstvo, tehnologije), le-ti pa bodo pridobili s strani svežine in inovativnosti tovrstnih vsebin in storitev.

Specifično projektne cilje torej razpoznamo predvsem v sami integrirani e-platformi in specifično razvitih e-gradivih, ter izdelanem ter preverjenem modelu kombiniranega izobraževanja na področju umetnostne pedagogike ter povezovanja tega področja s kreativnimi industrijami ter kulturnim menedžmentom. Splošno ekonomske cilje vidimo v izboljševanju pedagoških procesov za deficitarne poklice ter tudi vpis ustrezno motiviranih študentov na šolo/univerzo, sploh na humanistiko in umetniške programe, ter razširjanju rabe (stroškovno ugodnih) odprtokodnih orodij in platform ter odprtih licenc za splošno javno dobro. Tehnološke cilje opredeljujemo v odpiranju e-izobraževanja širši javnosti, predvsem segmentom umetnostne produkcije in distribucije, ki so v Sloveniji tozadevno kritično nerazviti, v povezovalni vlogi e-storitev in e-gradiv med sfero umetnostne produkcije in kreativnih industrij, ter nenazadnje v primeru integracije intranetne platforme za e-izobraževanje in zunanje platforme, ob ustrezni rabi in razvoju e-vsebin.

ePlatforma

Kontaktna oseba:
Peter Purg
peter.purg@ung.si
041 609 736

Visoka šola za umetnost
Univerze v Novi Gorici
Ljubljana, Bežigrajski dvor,
Dunajska 56, Slovenija
01 43 64 706,
051 336 770