4. VideoRajd, nagradni natečaj kratkih nemih videov

VideoRajd

Oglejte si zmagovalne videe 4. natečaja

Vsa nominirana dela

Tema: Dovolj vode in hrane za vse!

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici in Planet Siol.net razpisujeta nagradni videonatečaj, ki ustvarjalce izziva s formatom – kratkim nemim videom v dolžini od 10 do 30 sekund – in jim ponuja sicer težko dosegljiv, a močno opažen prostor za izražanje, zmagovalcu natečaja pa še posebno nagrado, fotoaparat Nikon 1 z objektivom.


Organizatorja pričakujeta zanimive ideje in odličen odziv. Vodilo četrtega natečaja je Dovolj vode in hrane za vse! kot posvetilo mednarodnemu dnevu vode. Prijave sprejemajo od 22. marca. Zadnji rok za prijave je 12. april.

Organizatorji želijo z natečajem VideoRajdrazširiti zavedanje o pomembnih družbenih temah, ustvarjalcem ponuditi nov prostor za izražanje z zagotovljenim dosegom ter dvigniti standarde dinamičnega vizualnega komuniciranja v slovenskem prostoru. Mlade pozivajo k raziskovanju videoizražanja, najboljšim avtorjem pa omogočajo prepoznavnost.

V dvostopenjskem izbirnem postopku bo žirija najprej izbrala najboljših 10 videoprispevkov, ki bodomed 22. aprilom in 13. majem prikazani na spletu in digitalnih zaslonih Planet Siol.net v notranjosti avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa, njihove avtorje pa bodo nagradili s simbolično nagrado. Končne zmagovalce bo z

brezplačnim SMS-glasovanjem izbralo občinstvo – najboljše tri, katerih videoprispevki bodo dodatno predvajani na zaslonih. Avtor najboljšega videa, torej videa, ki bo prejel največ glasov potnikov LPP, bo nagrajen s posebno nagrado sponzorja natečaja – fotoaparatom Nikon 1 z objektivom. . 

Oddaja na natečaj je zaključena.

 


Kako deluje VideoRajd:

Po objavi teme natečaja avtorji svoja video dela oddajo (izključno) preko spleta, na naslovu http://vsu.ung.si/videorajd/prijava, možna je oddaja del tudi preko mobilnega telefona na istem spletnem naslovu. Izbor video del poteka v dveh korakih: Najboljša video dela po izboru mešane žirije (predstavniki Planet Siol, VŠU in zunanji strokovnjak) so 3 tedne prikazovana na digitalnih zaslonih na avtobusih Ljubljanskega mestnega potniškega prometa. Potniki z SMS-glasovanjem določijo najboljša tri dela po izboru občinstva, ki so nato predvajana posebej na digitalnih zaslonih na avtobusih Ljubljanskega mestnega potniškega prometa še en teden. Avtor najboljšega videa po glasovanju občinstva je nagrajen tudi s posebno nagrado, prav tako pa nagrajujemo glasovalce.

Povzetek pravil nagradnega natečaja:

Avtorji oziroma prijavitelji del jamčijo za točnost in dokončnost vseh podatkov, predanih ob oddaji dela.

Prijavitelji del jamčijo, da je prispevek v celoti ali vseh posameznih sestavnih delih njihovo avtorsko delo oz. avtorsko delo skupine, ki je v celoti seznanjena s prijavo dela.

Če so v delu osebno prepoznavni ljudje, morajo biti o tem dokazljivo obveščeni in se dokazljivo strinjati s prijavo videa na natečaj in s tem javno objavo.

Avtorji se strinjajo, da se k oddanim video delom doda pripis, da avtor svoja dela podaja v skladu z naslednjo CC (Creative Commons) licenco:
"Ta licenca uporabnikom dovoli avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna dela/predelave pod istimi pogoji."

Dela, ki bodo v nasprotju z javnim redom in moralo bodo izključena z natečaja na podlagi konsenza strokovne žirije.

Tehnične specifikacije

Sprejemljiva dolžina video del je najmanj 10 in največ 30 sekund. Video dela morajo biti nema, brez dodanega ali izvorno vsebovanega zvoka. Delom, ki bodo vsebovala zvok, bo ta odvzet za namen natečaja oziroma ne bo predvajan.

Video dela ne smejo vsebovati napovednika ali drugih dodatkov – vse podatke o delu avtorji zapišejo v posebni spletni obrazec ob oddaji dela.

Video delo mora biti v ločljivosti: širina 640 točk, višina 360 točk. Video dela večjih ločljivosti bodo samodejno pomanjšana, dela drugačnih razmerij bodo ustrezno izrezana in prilagojena za namen predvajanja v okviru 640 x 360 točk.

Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka. Omejitev velikosti posamezne oddane datoteke je 20 MB.

Prenesi celoten pravilnik (.pdf) 

Prenesi plakat A3 za tisk (.pdf)


Arhiv 2. natečaja Videorajd

Arhiv 1. natečaja Videorajd                          


Natečaj organizirata Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici in Planet Siol.net.