Peter Purg

Peter Purg

User's picture

<< Slovenska inačica spodaj / Slovenian version below >>

pETER Purg currently leads the New Media module in the Digital//Media Arts and Practices graduate//postgraduate programme at the School of Arts, University of Nova Gorica, where he acts as Associate Professor, projects coordinator as well as expert across realms of digital culture and media. In 2019 he is curating the international media/contemporary art festival Pixxelpoint. Having obtained a PhD in media art, communication science and literature from the University of Erfurt (Germany), his scientific inquiries now include media arts pedagogy, interdisciplinary collaboration, media ecology and community art. His artistic interests range from (lecture) performances and intermedia installations to public-space interventions as well as participatory creative processes.

pETER Purg currently leads the interdisciplinary MAST - Module in Art, Science and Technology* project (DG Connect) as well as School of Arts' teams in DIVA - Art:Biz Innovation Ecosystem (Interreg SI-IT) and EmindS (Erasmus+) international projects. He successfully lead international academic projects across art, culture and interdisciplinary collaboration realms such as ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) as well as the award-winning HiLoVv (Hidden Lives of Venice on Video) and was Slovenian team leader in the PAIC - Participatory Art for Invisible Communities (Creative Europe) project. pETER Purg is coordinator of ADRIART.CE, a CEEPUS-supported network of art academies from Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Mazedonia, Poland, Serbia and Slovenia. 2006-2012 he acted as programme leader of Media Production Management international study programme at IAM-CMPM (Slovenia) for Middlesex University (UK).

He lead the interdisciplinary collective Bobnars United with over a hundred music events, research projects and intermedia productions between 2001 and 2006, as well as conceived anti-consumerism interventions within the Podgana PPP street performance group. In 2011 he was awarded "Prometheus of Science for Excellence in Communication" by The Slovenian Science Foundation; he acts as member of juries and boards in (between) art and science realms, and is member of the University-Business Cooperation Forum with the European Commission.

pETER Purg is a renowned external expert on academic quality and is currently president of the Slovenian Quality Assurance Agency Council, appointed by the Slovenian Rectors Conference for the 2016-2022 mandate. He is member of the Expert Committee for Intermedia Art at the Slovenian Ministry of Culture for the 2019-2023 mandate. He acted as independent consultant or advisor in several artistic, cultural, research and development projects for the public (schools, universities, ministries) as well as across Creative and Cultural Industries.
--

Ph.D. Peter Purg, Associate Professor (profile)
University of Nova Gorica | School of Arts
Univerza v Novi Gorici | Akademija umetnosti 
//au.ung.si | ung.si
Post: Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica, Slovenia
Loc: Palazzo Alvarez, Via Diaz 5, Gorica, Italy
+386 51 336 770 (secretary),
+386 41 609 736 (personal mobile)
skype: "peterpurg"

--
        projects:
MAST - Module in Art, Science and Technology*
PAIC - Participatory Art for Invisible Communities
ADRIART.CE
network of art schools*
HiLoVv - Hidden Lives of Venice on Video*
IDEATE.me - Interdisciplinary | Transforming Education*
ADRIART.net - Advancing Interactions in Art Teaching*
* leader or head coordinator
        artwork:
Quo Vadis? - performance
DreamTogetherMachine - collaboration
eastweetswest
-  performance process
art@blackbox.edu -  lecture performance
VideoStaring at things mobile
The Neptun Trilogy:Catharsis > Return  > Absence
> Re:Neptun > Resiege > Ma'Neptun
        teaching:
Walking / Drifting through Cityscapes (media mapping)
Lógos
- Multitude Manifestations of Rog (3D making)
Mapping Komiža Narratives
(intermedia workshops)
Telematic Performance
(online)
Transitions
(collaborative films)
MyMachine
(interdisciplinary design&making)
ScanRain
(lect. perf. & intermedia workshop)
        CV/publ/sites:
profile@au.ung.si
profile@LinkedIn
publications@COBISS
vimeo.com/peterpurg
blog@vsu.ung.si
Podgana PPP
@streets

instagram.com/peterpurg
BobnarsUnited@stages

 

---
pETER Purg na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici (AU UNG) kot izredni profesor vodi modul "Novi mediji" v do-//podiplomskih programih Digitalne//Medijske umetnosti in prakse. Po doktoratu iz medijske umetnosti, komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu (Nemčija) objavlja v poljih umetnostne pedagogike, medijske ekologije in interdisciplinarne ustvarjalnosti, njegovi performansi (predavanja) in intermedijska dela segajo od digitalno-analognih miniatur do intervencij v javnem prostoru, pa tudi participativnih in skupnostnih procesov. V letu 2019 kurira mednarodni festival medijske/sodobne umetnosti Pixxelpoint.

Vodi interdisciplinarni mednarodni projekt MAST - Module in Art, Science and Technology*, Akademijo umetnosti pa zastopa tudi v projektih DIVA - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij (Interreg) ter EmindS (Erasmus+ strateško partnerstvo); vodil je projekte ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) in nagrajeni HiLoVv (Hidden Live(r)s of Venice on Video) ter slovenski tim v proektu PAIC - Participatory Art for Invisible Communities (Ustvarjalna Evropa); vodil je tudi razvojni projekt "Interna in javna e-platforma ter e-gradiva za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij"; deluje kot ekspert, evalvator in kurator na področjih digitalne kulture in medijev.

Koordinira mrežo ADRIART.CE, ki s podporo CEEPUS povezuje umetniških akademije iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Poljske, Srbije ter Slovenije. Na IAM - Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani je med 2005 in 2012 deloval kot predavatelj in je bil koordinator prenove študijskega programa "Medijska produkcija", za Middlesex University (London) je tam med 2006 in 2012 vodil visokošolski program "Media Production Management".

Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011; deluje kot član odborov in žirij ter komentator na področjih umetnosti in znanosti, je član foruma University-Business Cooperation Evropske komisije. Med 2001 in 2006 je vodil interdisciplinarni kolektiv Bobnars United s preko sto glasbenimi in intermedijskimi dogodki ter nekaj raziskovalnimi projekti, sozasnoval je protipotrošniške performativne akcije Podgana PPP, bil aktivni član KD Priden Možic...

pETER Purg je predsednik Sveta NAKVIS, v mandatu 2016 - 2022 na predlog Slovenske rektorske konference, tudi mednarodn pa je uveljavljen kot presojevalec za akademsko kakovost. Gostoval je na številnih izobraževalnih in kulturnih institucijah v Sloveniji in tujini; raziskuje, svetuje, žirira, kurira, producira in razvija na različnih področjih novih medijev ter (inter)medijske umetnosti. V mandatu 2019-2023 je član Strokovne komisije za področje intermedijske umetnosti pri Ministrstvu za kulturo RS.

--

Ph.D. Peter Purg, Izredni profesor (profil)
Univerza v Novi Gorici | Akademija umetnosti 
University of Nova Gorica | School of Arts
//au.ung.si | ung.si
Post: Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica, Slovenia
Loc: Palazzo Alvarez, Via Diaz 5, Gorica, Italy
+386 51 336 770 (tajništvo),
+386 41 609 736 (mobilno)
skype: "peterpurg"

--
        projekti:
MAST - Module in Art, Science and Technology*
PAIC - Participatory Art for Invisible Communities
ADRIART.CE
mreža umetniških šol*
HiLoVv - Hidden Lives of Venice on Video*
IDEATE.me - Interdisciplinary | Transforming Education*
ADRIART.net - Advancing Interactions in Art Teaching*
* vodja ali glavni koordinator
        um. dela:
Quo Vadis? - performans
DreamTogetherMachine - sodelovanje
eastweetswest
-  performans proces
art@blackbox.edu -  predavanje-performans
VideoStaring - mobilno zrenje
The Neptun Trilogy:Catharsis > Return  > Absence
> Re:Neptun > Resiege > Ma'Neptun
        poučevanje:
Walking / Drifting through Cityscapes (medijsko mapiranje)
Lógos
- Multitude Manifestations of Rog (3D ustvarjanje)
Mapping Komiža Narratives
(intermedijske delavnice)
Telematic Performance
(online)
Transitions
(sodelovalni filmi)
MyMachine
(interdisciplinarno ustvarjanje in oblkovanje)
ScanRain
(predavanje-performans in delavnica)
        CV/objave/strani:
profile@au.ung.si
profile@LinkedIn
publications@COBISS
vimeo.com/peterpurg
blog@vsu.ung.si
Podgana PPP
@streets
BobnarsUnited@stages
instagram.com/peterpurg

 

---
označbe: Novi mediji, Nosilni moduli, Projekti, Zgodovina novih medijev, e-učilnica, ePlatforma, ADRIART, HiLoVv, IDEATE, PAIC
---

The DreamTogether Machine

2016

a migrating ideation event, supported by Gruentaler9 (Teena Lange), The Space Berlin (Rawan Hourani, Issa Khatib), the IDEATE.me project (co-fin. by European Commission), inspired by the FEI "Transformation Through Innovation" conference and MyMachneGlobal;

art@blackbox.edu

2016

11.11.2016 at 20h
at KIblix, international festival of media art in Maribor, Slovenia

–- participative (performance) lecture