TV Free Europe ( One and a half million Steps over the Borders )

2019-2021

Vodja/Project Leader: Kulturalis Orokseg Menedzserek Egyesulete (HU) 

uradna TV stran / Offical TV webiste: tv-free-europe.eu

Partnerji/Partners: Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici (SI), Kozmu Association (HU), OHO – Offenes Haus Oberwart (AT), Public Sector (DK), UT Connewitz e.V. (DE)

Podpora EU:192.765 EUR
 

TV SVOBODNA EVROPA

(a.k.a. EN IN POL MILIJONA KORAKOV PREKO MEJA)

Trideset let po odstiranju železne zavese na Vseevropskem pikniku ob Madžarsko-Avstrijski meji je čas, da znova raziščemo upe in možnosti svobode, ki jih prinašajo spremembe sistemov. Svoje poglede bodo pri tem združili ljudje z obeh strani negdanje ločnice, tisti z obmejnih območij in družbenih obrobij, zahodnjaških socialnih držav in srednjeeevropskih večetničnih regij, od raziskovalcev in filmarjev do starih in predvsem mladih ljudi, rojenih po letu 1989. V projektu “En in pol milijona korakov preko meja” bomo skušali preseči ustaljene pripovedi u napredku in zastaviti raziskavo tistih zares aktualnih izzivov za koncepte svobode.

Stavimo na pohodništvo kot orodje upočasnjenega učenja skozi fizično izkušnjo okolja, ki odpira možnosti za mnogoglasne pripovedi onstran tradicionalnih reprezentacijskih vzorcev. Meja vzdolž negdanje železne zavese ne bomo prečili zgolj fizično, temveč bomo preizpraševali tudi povezave med institucijami, umetnostnimi disciplinami ter načini predstavljanja dediščine. Potujoči TV studio bo služil kot gledališka orodjarna, nomadski in samodejni raziskovalni format, ki nudi kritično ter satirično refleksijo sodobnih množiščnih medijev, ki javnosti namesto povezovanja deli v družabne mehurčke. Pohodništvo bomo navezali na tradicijo potujočega gledališča, razširjenega s skupnostnim performansom. Akademsko raziskovanje skozi videointervjuje in raziskovalne delavnice pa bo prispevalo podatke za potujoče pogovorne oddaje, kakršna je bila pred tremi desetleti tudi kultna madžarska poljudna TV serija “En in pol milijona korakov preko meja”.

Na podlagi bogatih izkušenj z umetnostnim, raziskovalnim in pedagoškim delovanjem v čezmejnem območju in podeželskih skupnostih bo Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici priredila seminar ter dvotedensko umetniško rezidenco, ki se bo nadaljevala v pohodniške dogodke na območju Goriške. Študentje Akademije umetnosti pod vodilnim mentorstvom priznane TV, video in filmske ustvarjalke Jasne Hribernik ter ob podpori prof. dr. Petra Purga skupaj z lokalnim prebivalstvom in gostujočimi umetniki sodelujejo pri pripravi novomedijskih projektov, sodobnoumetniških intervencij ter filmskih dokumentacij. Razvijo nove formate psihogeografskega instormansa, sodelovalnega tokšova na prostem in naredi-sam telemobilnih naprav za pop-up razstavne dogodke.

//
 

TV FREE EUROPE

(a.k.a. ONE AND A HALF MILLION STEPS OVER THE BORDERS)

30 years after the Pan-European Picnic on the Hungarian-Austrian border – the “first brick taken from the Iron Curtain” we launch a collaborative investigation around the hopes and potentials of freedom connected to the System Change exploring their relevance today.

The project brings together perspectives of people from countries on both sides of the former Iron Curtain, from border zones and social peripheries, from Western welfare states and multi-ethnic Central European regions, including artists, filmmakers, researchers, elderly and young people who were not even born in 1989. We want to overcome usual narratives about progression and divisions and open an investigation on present challenges to freedom.

The title and inspiration of the project stem from the popular nature discovery series “One and a half million steps in Hungary” (on television from 1979 to 1988), which showed a small camera crew hiking across the country. The series depicts Hungary “from below”, adopting the perspective of a tourist group. Our project will similarly take hiking as a tool of learning in a slow pace, a physical experience of the environment and a way of creating polyvocal narratives beyond usual ways of representation. We undertake border crossings not just physically along the Iron Curtain, but also between institutions, artistic fields and heritage interpretation.

The main research and presentation tool is a wandering TV studio, which functions as a theatrical toolbox, a nomadic and self-driven research format as well as a trompe-l'œil: a critical and satirical reflection on contemporary mass media which is, rather than connecting publics, dividing them into social bubbles. The project links hiking as a learning method with traditions of wandering theatres. It connects with initiatives and formats locally thereby interweaving community performance with academic researchvideo interviews and practical research workshops into collectively-produced wandering talk shows. The students at UNG will work under lead metorshp of the renowned video, TV and film author Jasna Hribernik, and under support of prof. dr. Peter Purg.
 


Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.