Objave z oznako "logotip"

Brano

Novičniki //au.ung.si, zbirka redno izdajanih novičnikov (newsletter)
Dogodki Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici
Semestrske in letne razstave
Video kanal /vimeo
Facebook stran

Združeje dramskih umetnikov Slovenije objavlja nagradi razpis za celostno grafično podpobo društva. Na razpis za CGP so vabljeni mlajši oblikovalci, stari do 35. let. Za izbrano rešitev oblikovalec prejme 1600,00 (tisoč šeststo) evrov.
Rok oddaje: 28.2.2011

Več na http://www.zdus.si/assets/files/nagradi%20razpis%20cgp.pdf

Animacije "ekrana" logotipa VŠU nastajajo vsako leto kot študijska naloga pri predmetu Novi mediji 1 programa Digitalne umetnosti in prakse, mentor dr. Peter Purg, strokovni somentor Metod Blejec. Animacije se zamenjajo konec vsakega študijskega leta.

Syndicate content