Objave z oznako "video dokumentacija"

Jaz mu pravim slon. Delavnica z Jasno Hribernik: dokumentacija razstave oziroma izbranega umetniškega dela v Mestni galeriji, Ljubljana. Izbrala sem si delo Mirka Bratuša.
/
I call him elephant. Workshop with Jasna Hribernik: documentation of exhibition or one artistic work in Mestna galerija, Ljubljana. I chose a work of Mirko Bratuša.

Video dokumentacija dogodkov, ki so se odvijali v sklopu mednarodnega feminističnega in gejevskega festivala Rdeče Zore.
Več o tem:
PrinesiOdnesiŽiviArhiv
--
Video documentation of events during the time of international feminism and queer festival Red Dawns.
More about it:
BringInTakeOutLivingArchive

Syndicate content