[Delavnica] Arhivi kot možnost za drugačno branje zgodovine umetnosti, Moderna Galerija

ARHIVI KOT MOŽNOST ZA DRUGAČNO BRANJE ZGODOVINE UMETNOSTI

Delavnica z Isabel García Pérez de Arce (Santiago, Čile) v sklopu evropskega projekta Digitalizacija idej: arhivi konceptualnih umetniških praks.

Vabljeni na delavnico, ki bo potekala v sredo, 10. novembra, v avditoriju Moderne galerije od 14. do 17. ure. Delavnica bo v angleškem jeziku, število prijav je omejeno.

ARHIVI: od 14:00 do 15:30
Isabel García Pérez de Arce bo predstavila delovanje Centra za dokumentacijo umetnosti v Santiagu (Centro de Documentacion de las Artes del Centro Cultural Palacio la Moneda), platformo v nastajanju, ki ima za cilj ohranjati, razvrščati in narediti javno dostopno dokumentarno in avdiovizualno gradivo, ki se nanaša na sodobno čilsko vizualno umetnost zadnjih tridesetih let, ter pri tem vzpostavlja merila za dokumentarne zbirke. Prav tako bo spregovorila o programu Odprtega arhiva (Archivo abierto), nizu razstav, posvečenih konceptu arhiva, načinov njegove uporabe in možnosti, ki jih ponuja za drugačno zgodovinjenje in interpretacijo, ne samo v akademskem temveč tudi v poetičnem in političnem smislu. Navezala se bo na izhodišča t.i. Mreže Južnega konceptualizma (Rede Conceptualismos del Sur), ki povezuje mnoge institucije, kolektive, posameznike v Latinski Ameriki in katerih cilj je vzpostavitev mednarodne platforme za kolektivno produkcijo, refleksijo in vprašanja nujnosti politične intervencije v proces nevtralizacije kritičnega potenciala t.i. konceptualnih praks Latinske Amerike od 70- tih let dalje, ter ponovno vzpostavitev njihovega kritičnega potenciala.
Predstavitvi bo sledil pogovor, kjer se bomo dotaknili vprašanj posvečenih odkrivanju in pridobivanju lokalnih arhivov ter dostopanju do njih. Z raziskovanjem alternativnih branj zgodovine umetnosti arhivi med drugim podajajo tudi drugačen predlog definicije modernosti, ki se bistveno razlikuje od definicij, ki so jih in jih še vedno izoblikujejo t.i. centri moči.

DIGITALIZACIJA IDEJ: od 15:45 do 17:00
V drugem delu delavnice bomo predstavili izpostavili problematiko, ki se pojavlja s spodbujanjem standardizacije podatkov, ki jih narekujejo evropske smernice razvoja digitalnih vsebin. Standardizacija podatkov je nujna za zagotavljanje preglednosti materiala, vendar pa hkrati pomeni tudi poenostavljanje kompleksnih vsebin in zanemarjanje obsežnega korpusa znanj, ki so posledica več-desetletnih raziskav muzejev. Problem s katerim se srečujemo pri projektu Digitalizacija idej je ravno vprašanje glede načina kontekstualizacije digitaliziranih konceptualnih del, saj je kontekst pri teh delih ključen za njihovo branje. Hkrati pa pri tem projektu ne želimo vzpostavljati samo enega branja, ampak nuditi več izhodišč. Digitalni mediji sicer spodbujajo nelinearna branje, vendar se pri digitalizaciji določenih del vse prepogosto ujamemo v zanko standardiziranega podajanja informacij, ki pa velikokrat niso ključne za samo delo.

Sledil bo pogovor z udeleženci in razmišljanje o možnih načinih kontekstualizacije in ne-nazadnje tudi samega zajemanja podatkov, na način, ki bo sicer opremil določeno delo z zadostnimi informacijami, hkrati pa bo dopuščal še vedno različne načine interpretacij.

Isabel García Pérez de Arce je raziskovalka, umetnica in kustosinja. Živi in dela v Santiagu de Chile. Je članica Red Conceptualismos del Sur (Mreža Južnega konceptualizma) in ustanoviteljica ter direktorica Centro de Documentación de las Artes del Centro Cultural Palacio la Moneda (Centra za dokumentacijo umetnosti Kulturnega centra v Palacio de Moneda) v Čilu od njegove ustanovitve leta 2006 do leta 2010. Kot kustosinja je na 28. bienalu v Sao Paulu predstavljala projekt arhivov z naslovom Mimesis, camuflaje y resistencia, documentos de los años 70-80 en Chile (Mimezis, kamuflaža in odpor, dokumenti sedemdesetih in osemdesetih let v Čilu), leta 2009 pa je bila vabljena na Trienale v Čilu z razstavo arhivov El Espacio Insumiso. Letra e Imagen en Chile de los 70 (Nepokorni prostor. Črka in podoba v Čilu v sedemdesetih letih). Sodelovala je na mnogih seminarjih in konferencah ter pri publikacijah, ki se ukvarjajo s tematiko arhivov in novih umetnostnih praks. Trenutno je raziskovalka v Muzeju Reina Sofia v Madridu.

Povezave:
http://eipcp.net/policies/rcsur/en
http://www.28bienalsaopaulo.org.br/participant/archivo-abierto-centro-de...

Digitalizacija idej: arhivi konceptualnih umetniških praks je dvoletni evropski projekt Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu, Moderne galerije v Ljubljani, Muzeja moderne umetnosti v Varšavi in Muzeja sodobne umetnosti v Vojvodini. Cilj projekta je objava konceptualnih in neoavantgardnih umetniških del in dokumentacije konceptualne in neoavantgardne umetnosti v digitalni obliki kar naj bi omogočilo kakovostno mednarodno izmenjavo podatkov med kustosi, muzealci, umetniki in raziskovalci. Jedro projekta sestavlja digitalna knjižnica dokumentacije, fotografij, umetniških del, filmov, katalogov in knjig iz arhivov štirih evropskih umetnostnih institucij. Večina tega materiala je sicer fizično že dostopna raziskovalcem in javnosti, vendar si je večino gradiva mogoče ogledati le na kraju samem. Razumevanje konceptualnih umetniških praks in usmeritev, ki tradicionalno veljajo za hermetične in splošni javnosti nedostopne, se bo izboljšalo z razvojem po meri narejenih izobraževalnih orodij in gradiva – s prostodostopnim internetnim portalom, ki bo vključeval interaktivna orodja; to bo omogočilo prenos in izmenjavo informacij in znanj o konceptualni umetnosti izven nacionalnih okvirov.

Kontakt in prijave na delavnico: Andreja Hribernik (andreja.hribernik@mg-lj.si), Bojana Piškur (bojana.piskur@mg-lj.si)