Kolja Saksida - predstavitev gostujočega umetnika

Avtor/ji gradiva:
Kolja Saksida
Urša B. Potokar
Predmetno področje:
Sodobne umetniške prakse

Animator in vsestranski umetnik Kolja Saksida kot gost pri predmetu Sodobne umetniške prakse poda pregled svojega dela in -- na praktičnih primerih, in v diskusiji s študenti -- izpostavi najzanimivejše pristope k ustvarjanju na področju animacije. Prikazani so postopki in primeri izdelkov s področja različnih sodobnih pristopov k animaciji, avtor pa razkrije tudi svoje kreativne metode.

Format: