Zgodovina in teorija umetnosti in medijev I

Avtor/ji gradiva:
dr. Sarival Sosič
mag. Jasminka Pavasović
Predmetno področje:
Primerjalna zgodovina umetnosti

Gradivo na podlagi konkretnih primerov in interaktivnih nalog postreže s pregledom zgodnjih umetnostnih rab izbranih medijskih tehnologij. Povezave med posameznimi obdobji ter kulturami se zrcalijo tudi v soodvisnosti razvoja posameznih tehnologij. gre za interaktivno gradivo, izdelano po standardu SCORM, ki uporabnika vodi skozi poglavja s primeri in razlagami.

Format:
Spletna stran