Razstava, simpozij, delavnice> Laibach Kunst: THE RED DISTRICT SYMPOSIUM (Past Perfect – Future Tense)

Ob 30-letnici delovanja skupine Laibach bodo v Trbovljah retrospektivna razstava, posegi v prostor, koncerti in simpozij o skupini Laibach ter o združbi in državi NSK.

Otvoritev razstave (Trbovlje): 23. september ob 20. uri
Simpozij (Trbovlje): 24., 25. in 26. september od 11. do 17. ure
Koncerti: 24., 25. in 26. september ob 20. uri
Delavnice v Trbovljah in Ljubljani: 25. september od 16.30 do 20. ure in 28. september od 11. do 14. ure

Organizirani so posebni brezplačni prevozi z avtobusom iz Ljubljane z avtobusom.

DELAVNICE
Še posebej opozarjamo na brezplačni delavnici za študente, umetnike in vse, ki jih zanima skupinsko delo:

Laibach - The Red District Symposium - Kako sproducirati kolektivnost
V sklopu spremljevalnega programa simpozija ob 30 obletnici skupine Laibach - THE RED DISTRICT SYMPOSIUM (Past Perfect – Future Tense) v Delavskem domu v Trbovljah (24. – 26. september 2010), bodo organizirane delavnice Kako sproducirati kolektivnost. Sodelovanje na simpoziju je integrativen del delavnic. Delavnice so namenjene posameznikom in skupinam, ki želijo temeljiteje proučiti strategije skupine Laibach in NSK prakse, njihov razvoj v primerjavi z mlajšimi generacijami umetnikov in kuratorskih skupin. Priporočljivo je, da se za temeljitejšo razpravo obišče simpozij v Trbovljah. Delavnice v povezavi s simpozijem ponujajo razpravo o individualnih pristopih in razvijanje projekta s skupino z izkušenimi izvajalci na tem področju.K udeležbi vabimo zlasti mlajšo generacijo študentov, ki delijo podobno afiniteto do kolektivne produkcije: kako narediti celoto postane več kot skupek njenih delov.

1.del: BridA (Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica)
Lokacija: Delavski dom Trbovlje. 25. september od 16.30 do 20. ure.

2. del: Barbara Borčič, Naomi Hennig, Katja Sudec
Lokacija: Projektna soba SCCA, Zavod za sodobno umetnost Ljubljana, Metelkova 6, Ljubljana. 28. september od 11. do 14. ure.

Za celotno informacijo o dogodkih: www.laibachkunst.com