Predstavitve programov Akademije umetnosti UNG

Informativni dan bo potekal v goriških prostorih šole v sredo, 7. junija ob 15. uri. Predstavili bomo oba programa — tako dodiplomski program Digitalne umetnosti in prakse ter magisterij Medijske umetnosti in prakse.

V Gorici — prostori Akademije umetnosti UNG: palača Alvarez, Via Diaz 5, Gorica, Italija

Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor

Več o programu Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) in podrobnejši pogoji za vpis

Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo tudi v tajništvu šole vsak delovni dan med 10. in 15. uro (petek do 13. ure), po e-pošti: info.au@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.

>> Več o prijavi

//

The School of Arts open day in June will take place on Wednesday, June 7, at 3pm at the School of Arts premises, Palazzo Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorizia, Italy:

Digital Arts and Practices (BA)
Media Arts and Practices (MA)

More information about the studies on e-mail info.au@ung.si or phone +386 51 3366 70 from Monday till Friday from 10am - 15pm (Friday till 13pm).

Oznake: