Why DIY?/Zakaj DIY? Izbor intervjujev študentov z umetniki in protagonisti DIY in DIWO strategij

Vsebinski sklop Patterns Lectures se je zaključil s pripravo spletne strani, na kateri objavljamo izbor intervjujev, ki so jih pripravili študenti z umetniki in protagonisti DIY in DIWO strategij. Študentje so v obliki mentoriranega skupinskega dela pripravili koncept spletne strani, se preizkusili v vlogah urednikov, oblikovalcev in programerjev ter tako v praksi preizkusili DIY in DIWO strategije.

Spletna stran / Website Izbor intervjujev študentov z umetniki in protagonisti DIY in DIWO strategij / Selection of interviews of students with artists and protagonists of DIY and DIWO strategies.

interviewees & interviews done by:

Kolja Saksida, intervju  pripravil: Miha Oven, DUP 2
Timon Leder, intervju   pripravil: Samo Bihar, MAP 1
Igor Prassel, intervju   opravil: Damir Grbanović, MUP 1
Milanka Fabjančič, intervju  pripravil: Filip Bihar, MAP 1
Nina Bric, intervju  pripravile: Sara Stankovič, Neva Kumelj, Mateja Nikolić, DUP 2
Tihomir Pinter, intervju  pripravila: Taja Košir Popovič, DUP 2
Martin Peca, intervju  pripravila: Noemi Zonta, DUP 3
Jošt Snoj, intervju  pripravil: Miha Zaletel, DUP 3
Pandemonium, intervju  opravil: Jaka Čurlič, DUP abs.
Sara Jeremič, intervju  pripravil: Matej Turk, DUP 2
Tajda Leban, intervju  pripravil: Tilen Leban, DUP 3
Boštjan Potokar & Rene Rusjan, interview prepared by: Rawan F. A. Alhourani, MUP 1
Metod Blejec, interview prepared by: Helene Thümmel, MUP 1
Pila Rusjan, interview prepared by: Sandra Jovanovska, MUP 1
Marija Skočir, intervju  pripravila: Vida Habjanič in Benjamin Friškovec, DUP 2
Lična hiša, intervju  pripravila: Anne Tassel, DUP 2
Pina, intervju  opravila: Katja Munda Rakar, MUP 1
Semi Salvadis, interview prepared by: Roberta Battiston, DUP3
Up Inde, intervju  pripravila: Noemi Zonta, DUP 2

 

Supported by PATTERNS Lectures, initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria. www.patternslectures.org