Mednarodna delavnica BoB - Balancing on the Border že drugič s filmi / projekti na temo "meja"

[For English version please scroll below after //]

BoB - Balancing on the Border / Iskanje ravnovesja na meji — mednarodna delavnica v 2015 je potekala med 16. in 27. novembrom 2015 v mestih na meji: Nova Gorica, Slovenija in Gorizia/Gorica, Italija.

Sodelujoči partnerji:
Westerdals
iz Osla, Norveška
ESAD iz Caldas da Rainha, Portugalska
Visoka šola za umetnost Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija (gostitelj)

Letošnja mednarodna delavnica Balancing on the Border / Iskanje ravnovesja na meji  je obravnavala teme: enakopravnost med spoloma in/ali ravnotežje dela-življenja na meji v mestih: Nova Gorica, Slovenija in Gorizia/Gorica, Italija. Dodatna tema letošnjega BoB-a je pereča kriza beguncev in migrantov z naslovom: "Novi zidovi Evrope?"

Skozi pripovedovanje v filmu in animaciji so študentje iz 10 držav (Avstrija, Hrvaška, Francija, Indija, Italija, Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalska in Slovenija) raziskovali pojem meje na kateri živimo — naj bo to konceptualno, kontekstualno ali fizično. V 6 mešanih skupinah so študentje producirali 2 animiaciji, 3 filme in 1 interaktivno instalacijo.

Sodelujoči študentje:
Karoline Abrahamsen (No), Filip Agnihotri (No), Nataša Alavanja (Hr), Vid Bahor (Si), Filip Bihar (Si), Samo Bihar (Si), Nuno Braumann (Pt), Judite Dores (Pt), Gregor Dvornik (Si), Anne Elizabeth Tassel (Si), Ana Maria Henriques (Pt), Joachim Fleischer (Si), Sandra Jovanovska (Mk), Sabrina Khan Norstrøm (No), Pedro Khoch (Pt), Katarina Kogoj (Si), Taja Košir Popovič (Si), Tilen Leban (Si), Clémence Lucas (Fr), João Martins (Pt), Agata Minowska (Pl), Mateja Nikolić (Si), Micael Nobre (Pt), Miha Oven (Si), Marco Pelos Spagno (It), Una Rebić (Hr), Celso Rosa (Pt), Žan Anthony Setnikar (Si), Rajat Sharma (In), Daša Sirk (Si), Helene Thümmel (At).

Mentorji:
Frode Søbstad (No)
Isabel Aboim Ingles (Pt)
Anja Medved (Si)
Rene Rusjan (Si)

Sodelujoči mentorji in organizacija:
Metod Blejec (Si)
Miha Hvale (Si)
Urša Bonelli (Si)
Marija Veljanovska Nemec (Si)

Za več slik, razlag, impresij in komentarjev si poglejte BoB-ovo Facebook galerijo.

Trenutno produciramo DVD kompilacijo lanskih 5 in letošnjih 6 produkcij BoB delavnice, vkjučno z BoBcumentary (skupine "Making of").

Za BoB delavnico 2014 si poglejte: vsu.ung.si/bob

——

Pprojekt / program BoB: Balancing on the Border je podprt s strani EEA Grants and Norway Grants.
 

//

 

BoB: Balancing on the Border international workshop in 2015 has taken place bewteen 16. and 27. November 2015 in a twin town Nova Gorica, Slovenia and Gorizia/Gorica, Italy.

Collaborating partners:
Westerdals
from Oslo, Norway
ESAD from Caldas da Rainha, Portugal
University of Nova Gorica School of Arts, Nova Gorica, Slovenia (the host)
 

This year's international workshop Balancing on the Border has been concerned with the topics of Gender equality and/or work-life balance in the twin town Nova Gorica — Gorizia/Gorica. This year's additional research topic considering the developing refugee and migrant crisis has been: "New walls in Europe?"

Through storytelling in film and animation students from 10 different countries (Austria, Croatia, France, India, Italy, Macedonia, Norway, Poland, Portugal and Slovenia) explored notions about the border we inhabit—whether conceptual, contextual or physical. Students in 6 mixed groups produced 2 animations, 3 films and 1 interactive installation. 

Participating stundets:
Karoline Abrahamsen (No), Filip Agnihotri (No), Nataša Alavanja (Hr), Vid Bahor (Si), Filip Bihar (Si), Samo Bihar (Si), Nuno Braumann (Pt), Judite Dores (Pt), Gregor Dvornik (Si), Anne Elizabeth Tassel (Si), Ana Maria Henriques (Pt), Joachim Fleischer (Si), Sandra Jovanovska (Mk), Sabrina Khan Norstrøm (No), Pedro Khoch (Pt), Katarina Kogoj (Si), Taja Košir Popovič (Si), Tilen Leban (Si), Clémence Lucas (Fr), João Martins (Pt), Agata Minowska (Pl), Mateja Nikolić (Si), Micael Nobre (Pt), Miha Oven (Si), Marco Pelos Spagno (It), Una Rebić (Hr), Celso Rosa (Pt), Žan Anthony Setnikar (Si), Rajat Sharma (In), Daša Sirk (Si), Helene Thümmel (At)

Mentors:
Frode Søbstad (No)
Isabel Aboim Ingles (Pt)
Anja Medved (Si)
Rene Rusjan (Si)

Supporting mentors and organization:
Metod Blejec (Si)
Miha Hvale (Si)
Urša Bonelli (Si)
Marija Veljanovska Nemec (Si)

For more images, descriptions, impressions and comments please see BoB's Facebook gallery.

We are working on BoB's omnibus of last year 5 and this year 6 productions and a BoBcumentary (a "making of" BoB workshop). Stay tuned.

For BoB 2014 workshop please see here: vsu.ung.si/bob

——
 

The BoB: Balancing on the Border project / programme is funded by the EEA Grants and Norway Grants.