Fotografski natečaj "Poti okusov in doživetij"

Vabimo vas, da sodelujete na fotografskem natečaju ''Poti okusov in doživetij'' projekta Heritaste www.heritaste-project.eu.

ROK ODDAJE JE PODALJŠAN DO 1.10.2014 OB 12.00

Konzorcij mednarodnega projekta Heritaste - Poti okusov in doživetij razpisuje fotografski natečaj z naslovom ''Poti okusov in doživetij''. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Temi natečaja s katerima lahko sodelujete sta dve in sicer se prva nanaša na pridelavo vina, druga tema pa na hrano in vino samo. Na natečaju prav tako lahko kandidirate z arhivskimi posnetki v okviru teh dveh tem. Od vseh fotografskih del, ki bodo prišla v ožji izbor, se bodo tri fotografska dela potegovala za prvo, drugo in tretje mesto. Vse fotografije izbrane na natečaju bodo razstavljene v Lanthierijevem dvorcu v Vipavi s slavnostno otvoritvijo v Tednu Univerze v Novi Gorici.

Sam projekt Heritaste je zasnovan tako, da želi izboljšati pokrajinsko in deželno konkurenčnost gospodarstva. S tesnim sodelovanjem turističnega in kulturnega sektorja lahko tako ugodi vedno večjim zahtevam prebivalcev, ki želijo izboljšati svoje storitve in obojestransko poznavanje ter odstraniti še vedno obstoječe zgodovinske, kulturne in družbene prepreke. Poleg tega želi ovrednotiti turistične, kmetijske, zgodovinske, kulturne in gospodarske posebnosti s promocijo tematskih poti, ki bi ovrednotenje tipičnih lokalnih izdelkov umestile v zgodovinsko kulturni kontekst, ki na čezmejnem območju ponuja številne znamenitosti. Projekt združuje enogastronomsko in zgodovinsko kulturo treh območij - ozemlje Furlanije Julijske krajine, del Benečije (Pokrajini Padova in Benetke) in nekatere slovenske regije (Goriška in Obalno-kraška regija).

Potek natečaja ''Poti okusov in doživetij''

Prijavitelj fotografskih del je lahko vsaka fizična oseba, ki svoje fotografsko delo in izpolnjen obrazec za prijavo na natečaj ter podpisano izjavo o avtorstvu in strinjanju s Pravili in pogoji sodelovanja na natečaju, po pošti ali fizično dostavi na naslov Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija (s pripisom: za foto natečaj ''Poti okusov in doživetij''), do 1.9.2014 do 12.00 ROK ODDAJE JE PODALJŠAN DO 1.10.2014 OB 12.00 od dneva objave natečaja.

Na natečaju ''Poti okusov in doživetji'' lahko sodelujejo vsi, ki do 1.9.2014 do 12.00 dostavijo delo na zgoraj omenjeni naslov. Sodelujoči se s sodelovanjem na natečaju strinja s Pravili in pogoji sodelovanja na natečaju ''Poti okusov in doživetji'', objavljenimi na strani (povezavi) www.heritaste-project.eu | http://www.heritaste-project.eu/index.php?c=content&id=81&itemid=16 . Za sodelovanje na natečaju ''Poti okusov in doživetji'' ni starostnih omejitev.

Vse prejete fotografije bo pregledala in ocenila strokovna mednarodna žirija. Žirija bo izmed vseh prejetih fotografskih del izbrala najboljša fotografska dela.
Fotografska dela izbrana na natečaju ''Poti okusov in doživetij'' bodo razstavljena v Lanthierijevem dvorcu v Vipavi. Slavnostna otvoritev razstave bo oktobra 2014 v času Tedna Univerze v Novi Gorici.

Tema natečaja ''Poti okusov in doživetij''

Temi natečaja sta dve in sicer:
Tema 1 : Pridelava vina (vinogradi, trta, grozd, pokrajina…)
Tema 2 : Hrana in vino

Tehnične specifikacije in navodila za oddajo fotografij

Fotografije morajo biti oddane v čim višji ločljivosti in primerne za fotografsko reprodukcijo. Fotografsko delo oz. več del mora biti oddano v digitalni obliki, kot posamezne datoteke v eni mapi, na eni zgoščenki (CD-ju ali DVD-ju).
Dela, ki bodo v nasprotju z javnim redom in moralo bodo izključena z natečaja na podlagi konsenza strokovne žirije.

Navodila za pripravo in oddajo fotografij:
1.      Vsaka serija fotografij oz. fotografija naj ima v poimenovanju/označbi

  • ime in priimek avtorja fotografij in primerno oznako s katero bomo lahko razločevali fotografije (serije fotografij) med seboj (numeracijo ali šifro ali naslov fotografije…)
  • fotografije opremite tudi z letnico in lokacijo nastank
  • Primer: »Katja_Ratacol-Trte01-Vipava-2014« ali »2014- Katja_Ratacol-Trte01-Vipava«


2.      Fotografije naj bodo shranjene kot posamezne datoteke v eni mapi (v primeru več serij naj bo vsaka serija shranjena v posamezni mapi) in zapečene na zgoščenki (CD-ju ali DVD-ju), ki jo priložite izpolnjenemu obrazcu in ju skupaj pošljete v eni kuverti


3.      V kuverti naj bo priložen obrazec za prijavo na natečaj (obrazec dobite na povezavi: http://www.heritaste-project.eu/files/images/Obrazec%20za%20prijavo_oblikovano_slo_PDF_1.4..pdf ) s podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta) in fotografijah (naslov, letnica nastanka, lokacij, označba fotografije); posebej navedite, v kolikor kandidirate za arhivsko fotografijo. Prav tako mora biti v kuverti skupaj z obrazcem za prijavo na natečaj oddana podpisana izjava o avtorstvu in strinjanjem s Pravili in pogoji sodelovanja na natečaju.


4.      Avtorji arhivskih fotografij navedite okoliščine nastanka fotografij: kdo, kdaj, kaj, kje, zakaj, avtorja.

Več informacij o natečaju ''Poti okusov in doživetij'' v okviru projekta Heritaste dobite v Pravilih in pogojih sodelovanja na natečaju ''Poti okusov in doživetji'' na spletni strani projekta Heritaste na povezavi http://www.heritaste-project.eu/index.php?c=content&id=81&itemid=16 .

Vabljeni!

PROJEKTNI PARTNERJI:
· Provincia di Udine – vodilni partner/lead partner
· Provincia di Gorizia
· I.T.A.S. »P.D´Aquileia«
· Comune di Spilimbergo
· KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
· RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
· Univerza v Novi Gorici
· Glasbena agencija Jota
· UNPLI – Comitato Provinciale di Venezia
· UNPLI – Comitato Provinciale di Padova

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih

sredstev.

Progetto finanziato nell´ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera

Italia-Slovenia 2007 – 2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi

nazionali.