Snemanje promocijskega filma

Študentje so v tem semestru zaposleni (tudi) s koncipiranjem, snemanjem in postprodukcijo promocijskega filma za svojo šolo - Visoko šolo za umetnost Univerze v Novi Gorici. Mentorsko jih podpirata mdr. Jasna Hribernik in Jan Simončič.

Glavno ekipo tvorijo študentje drugega letnika programa prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse, v različnih vlogah sodelujejo študentje prvih letnikov, kot zunanja gosta pa dijaka dramske smeri Umetniške gimnazije Nova Gorica.
Foto: Roberta Battison