Pregledna razstava Rene Rusjan v Mestni galeriji Ljubljana: O čem govorim, ko govorim o ...

4. marec 2014 - 13. april 2014 (19.00) Vljudno vabljeni na odprtje razstave v torek, 4. marca, ob 19. uri v Mestno galerijo Ljubljana. kustos: dr. Sarival Sosič

 

Pregledna razstava O čem govorim, ko govorim o ... Rene Rusjan, profesorice in programske direktorice Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici bo najobsežnejša predstavitev kiparkinega petindvajsetletnega opusa doslej.

Petindvajsetletno umetniško delovanje akademske kiparke Rene Rusjan razkrije likovni ustvarjalni sistem z za slovenski prostor neobičajno kontinuiteto.

Kiparka se je najprej usmerila v preučevanje formalnih motivnih in vsebinskih elementov znotraj konkretne materije, ki se na različne načine odziva na avtorske zaznave in obravnave. Obdelavi skulpture kot materije, ki se razvija v prostoru, a svojo izrazno moč gradi znotraj aktivnega razmerja z materialnostjo, je posvetila osemdeseta in začetek devetdesetih let 20. stoletja. Največjo spremembo je v njenem umetniškem delovanju vzpodbudila vojna v nekdanji državi Jugoslaviji, torej družbeni dejavnik, ki je spremenil mnogotero življenje in pogled na svet. Takrat, sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, se zgodi trenutek t. i. eksistencialne prevetritve osebnega in širšega družbenega prevpraševanja. Rene Rusjan prične svoje umetniško delovanje aktivno povezovati z vsakdanjim življenjem in skozi ustvarjalni proces postopno razvija avtonomnost artefaktov, elementov in predmetov, vzetih tudi iz običajne, vsakdanje materialnosti.

Kiparka je začela delovati v poznih osemdesetih letih dvajsetega stoletja in je sodila v takratno t. i mlado slovensko kiparstvo. V letih ustvarjanja je prešla pot od začetnega ustvarjanja v še vedno modernistični skulpturi s poudarkom na konkretni obravnavi materije in forme. Nato je sledil odmik od kiparstva kot materialno pogojene forme ter usmeritev v intermedialno umetniško delovanje, kjer so jo zanimale predvsem različne možnosti neposredne in posredne komunikacije z ljudmi s pomočjo novih medijev, kot so video, internet, fotografija, zvok, ter uporaba pisne ali govorjene besede.

Ne več delati konkretnih skulptur, pač pa neposredno graditi oblike novega življenja, novih možnosti komunikacije in povezovanj so umetnico odmaknili tudi od razstavljanja v galerijskih prostorih. Zato je svoja dela in razmišljanja raje predstavljala v neformalnih, tudi nekonvencionalnih prostorih.

Razstava v Mestni galeriji Ljubljana, O čem govorim, ko govorim o ... je gotovo najobsežnejši in najbolj kompleksen prikaz ustvarjanja in delovanja ter razmišljanja Rene Rusjan do sedaj. Prikazuje njeno temeljno poetiko, to je predvsem ozaveščanje s konkretnimi dejanji. Svojo umetnost spremeniti v osebno kulturo, lahko bi jo poimenovali umetnost kot način sebe-dajanja ali dejanja, ki se manifestira v ustvarjanju kot večletni akciji, procesu, kot avtorski meditaciji v nenehnem nastajanju.

Sarival Sosič (iz uvodnega besedila razstavnega kataloga)

DOGODKI V MESTNI GALERIJI LJUBLJANA

 

Torek, 11. marec

17.00

VODSTVO PO RAZSTAVI

Umetnica Rene Rusjan in dr. Sarival Sosič.

 

Torek, 18. marec

17.00

VODSTVO PO RAZSTAVI

dr. Sarival Sosič, kustos razstave.

 

Sobota, 5. april

16.00

VODSTVO PO RAZSTAVI IN USTVARJALNA DELAVNICA

Umetnica Rene Rusjan.

 

Četrtek, 10. april

17.00

ZADNJE VODSTVO PO RAZSTAVI

Umetnica Rene Rusjan in dr. Sarival Sosič.

 

Torek, 13. maj

17.00

PREDSTAVITEV KATALOGA IN RAZGOVOR »O ČEM GOVORIM, KO GOVORIM O …«

(Mestna galerija Ljubljana / MGML bo ob razstavi izdala katalog.)

Umetnica Rene Rusjan in dr. Sarival Sosič.