Od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse

Da bi se interesenti in prijavljeni interesenti bolje znašli v procesu od prijave do vpisa v program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse (oddaja prijave, mape, razgovori, vpis), smo pripravili rokovnik od prijave do vpisa. 

 Da bi se interesenti in prijavljeni kandidati bolje znašli v procesu od prijave do vpisa (oddaja prijave, mape, razgovori, vpis), smo pripravili rokovnik od prijave do vpisa. > v galeriji ter tudi v dokumentu o programu DUP (pdf, dokument je bil pripravljen za vpis 2013).

Ob vprašanjih glede mape vas vabimo ne oklevajte z vprašanji v kolikor ste v dvomih. V nadaljevanju še nekaj pojasnil in povezav (tudi v gornjem dokumentu):

Mapa je sestavljena iz:

  • - Portfelj (naj kaže kandidatovo dosedanje delo, njegovo nadarjenost ter stopnjo poznavanja medija/medijev in tehnik.  Kandidat ga sestavi po lastnem izboru.)
     
  • - Motivacijsko pismo z biografijo (v njem naj kandidat opiše svoje dotedanje dejavnosti tako v izbranem mediju kot tudi izven ter motive, ki jo ali ga vodijo pri izbiri študija in poklicne poti.)
     
  • Mapo naj kandidati v celoti oddajo na elektronskem nosilcu (cd, dvd, USB ključ) - priporočeno (a neobvezno) kot en sam PDF dokument (razen videa, ki naj bo priloga temu dokumentu, vendar označen v pdf-ju) - vključno s podatki o predloženih delih (podatki o avtorju/-ih in delih - leto, tehnika, trajanje v primeru videa itn.). Motivacijsko pismo z biografijo naj kandidati oddajo tudi v natisnjeni obliki. Kandidatom priporočamo, da mapo dodatno pošljejo tudi preko katerega od spletnih ponudnikov prenosa podatkov (npr. dropbox, sendspace, wetransfer ipd.) na e-naslov info.vsu@ung.si.

Razgovor

Na razgovoru bomo preverili istovetnost avtorstva predloženih izdelkov, kandidatovo sposobnost dojemanja in izražanja misli ter zrelost za študij.

Opomba: Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Nekaj dokumentov in povezav: