Je kolo res samo kolo?

Je kolo res samo kolo?

2012

Večji del downhill ekipe kolesarskega kluba Energija, se je v soboto odpravil na celodnevni trening. Moja naloga na faksu je bila “dokumentarna fotografija”, zato sem se odločila, da bom skozi cel dan spremljala njihov trening. V to seveda ne spada le vožnja s kolesom, ampak tudi vse drugo kar spada zraven in kar morda večina ljudi sploh ne vidi. Lahko bi rekli, da sem bila z njimi “v zaodrju”.
Multimedijski izdelek je kombinacija videa in fotografije.
/
Larger part of downhill team of biking club Energija, went on a whole day training on saturday. My assignment for college was “documentary photography”, so I decided to follow their training for a whole day. And this means not only riding a bike, but everything else that comes with it and most people probably don’t see. We could say I was in “backstage” with them.
Multimedia product is combination of photo and video.