ADRIART - drugo projektno srečanje v Reki / 2nd Project Meeting in Rijeka

Tridnevno ADRIART projektno srečanje na Reki je bilo po kratkem enodnevnem oktobra v Novi Gorici drugo po vrsti. Intenzivne tri dneve je konzorcij uporabil za pregled dosedanjega dela (analiza potreb, mednarodna primerjava itd.), detajlne predstavitve partnerjev (vizije, predvidene težave ..). Toda udeleženci niso le predstavljali, s konstruktivnim skupinskim delom baziranim na raziskavah, je konzorcij osnoval prvi načrt kurikuluma za magistrtski program, ki ga bo v prihodnjih tednih razvijal naprej.

Več o projektu ADRIART

 

The three-day ADRIART project meeting in Rijeka was second after the short one-day project kick-off in Nova Gorica in October. The intensive three days were used to sum up the research conducted so far (needs analysis, international curriculum comparison etc.), detailed partners' (visions, foreseen problems ..) presentations. But not only did the participants present and recap work already done, with constructive group work based on the research the consortium has come up with an initial curriculum plan draft for the Master programme, which shall be developed further in the coming weeks.

More on the ADRIART project