Prometej znanosti za dr. Petra Purga, sodelavca Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici

V četrtek, 15. decembra 2011 je Slovenska znanstvena fundacija v okviru Zahvalnega dneva, v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, javno podelila priznanja in zahvale.

Sodelavec Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici dr. Peter Purg je z doc. dr. Elso Fabbretti prejel priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«, med drugim za organizacijo dogodka »Noč raziskovalcev 2011«. V kratkem nagovoru občinstva je dobitnik priznanja izpostavil izziv tesnejšega povezovanja znanosti in umetnosti ter poudaril pomen skupinskega dela, priznanje pa posvetil tudi navzočim Rene Rusjan, Tini Smrekar in Boštjanu Potokarju kot ključnim sodelavcem pri organizaciji nagrajenega dogodka. Univerza v Novi Gorici je za sodelovanje s Slovensko znanstveno fundacijo v poslovnem letu 2011 pridobila častni naziv »Bronasti partner«.