Enoletna gostovanja na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart

Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart vabi na enoletna gostovanja po individualni meri za kandidate z višjo izobrazbo ali profesionalnimi izkušnjami na likovnem področju, ki bi želeli profesionalno izpopolniti določena znanja, so možni enoletni nediplomski programi, sestavljeni na individualni bazi v dogovoru z vodstvom šole.

Študent, ki je vključen v enoletni program gostovanja, je enakovreden drugim študentom. Lahko se vključi v skupino, ima svojega mentorja, s katerim načrtuje svoj program, sodeluje na šolskih razstavah in drugih prireditvah, obiskuje predavanja gostujočih umetnikov in se udeležuje delavnic pod istimi pogoji kot študentje triletnih programov.

Nekaj primerov vsebin:  študijsko risanje, risanje in slikanje, risanje za animatorje, story board, risanje za ambient, kiparsko modeliranje, oblikovanje keramike, lončarstvo, kiparska tehnologija, oblikovanje in oprema bivalnih prostorov, scenski prostori, konceptualno oblikovanje, predstavitvene tehnike, video grafika, računalniško 3D modeliranje in animacija, 2D animacija, stop motion animiranje, aktivna raba spletnih orodij, scenaristika, videofilm, fotografija, digitalna obdelava fotografije, digitalna montaža, kontekstualni projekti, zgodovina umetnosti, zgodovina umetnosti 20. stoletja, seminar sodobnih umetnosti... in kopica ustvarjalnih delavnic iz različnih področij: spletno oblikovanje, oblikovanje objektov iz polsti, keramični mozaik, kitajska kaligrafija in še in še... 

Več informacij o enoletnem gostovanju

Prijavnica