Šola > Akademija

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je postala Akademija umetnosti!

Smo mlada in dinamična šola, ki podpira razvoj študentov, nudi sodoben študij tako z metodami in orodji učenja kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisegamo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje.

Brošura Akademija umetnosti UNG kot e-knjiga, lahko si jo tudi prenesete (.pdf)
 

Študenta cenimo kot samostojno in kreativno osebnost, ki se razvija v skupini in skupnosti. Z inovativnimi pristopi v pedagoških, raziskovalnih in tudi produkcijskih procesih spodbujamo samostojno kreativno in akademsko delo študentov, ki jih vodi skupina strokovnih sodelavcev. Mentorje in goste izbiramo skrbno, odločata tako njihova odličnost v sodobni praksi kot tudi akademska prepoznavnost. To zagotavlja visoko kakovost in aktualnost znanj in veščin, ki jih posredujemo študentom. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentu že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih. Študent že med študijem pridobiva delovne izkušnje ter razvija reference na izbranem področju. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij.

Na Akademiji umetnosti UNG izvajamo prvostopenjski program Digitalne umetnosti in prakse ter drugostopenjsko nadgradnjo - magistrski program Medijske umetnosti in prakseV sklopu vertikale študentje prehajajo med okolji in nosilnimi moduli animacije, filma, fotografije, novih medijev, sodobnih umetniških praks ter scenskih prostorov. Tako kot tudi sicer na celotni univerzi daje akademija velik poudarek mednarodni vpetosti študentov in mentorjev. V sklopu rednih študijskih izmenjav ali pa krajših projektov se študentje gibljejo med partnerskimi univerzami v Gorici, Lizboni, Oslu, Reki, Budimpešti, Gradcu, Manchestru, Vilniusu ali Turkuju. Ravno tako je akademija študente in mentorje teh univerz gostila v Gorici, kjer so skupaj z domačimi študenti udejanjili več projektov in filmov, povezanih z lokalno tematiko, ki smo jih tudi javno predstavili. Akademija je vpisana v razvid visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji. >> Več o programih

Akademija umetnosti je bila kot Visoka šola za umetnost na Univerzi v Novi Gorici ustanovljena leta 2008, le-ta pa je nastala na podlagi petnajstletnih izkušenj Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Gre torej za šolo z 22-letno kontinuirano razvojno linijo. Temeljna dejavnost akademije je raziskovanje umetnosti v njenih pojavnostih v sodobni družbi, njeno preizpraševanje v odnosu do drugih segmentov družbe ter ustvarjanje pogojev za srečevanja likovnih, filmskih ter intermedijskih umetnosti in praks, kreativnih industrij, do praks vsakdanjega življenja in družbe. Posebna značilnost Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici je aktivno raziskovanje potencialov, ki jih ponuja prav to izrazito interdisciplinarno okolje, ki ga ustvarjamo na Univerzi v Novi Gorici.
 

Lokacija

Akademijo najdemo v prostorni palači Alvarez v centru Gorice, kamor se je leta 2012 preselila na povabilo goriških deželnih oblasti. Tesna povezava med Novo Gorico na slovenski strani in Gorico kot sosedo/dvojčico omogoča študentom raznolike načine sodelovanja tako v regiji kot tudi v sklopu mednarodnih izmenjav. >> Več o prostorih šole

 

Brošura Akademija umetnosti UNG kot e-knjiga, lahko si jo tudi prenesete (.pdf)

 

_
Foto (od zgoraj navzdol): Tina Smrekar, Mateja Nikolič, Peter Purg