DIVA: Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s po močjo ustvarjalnih industrij

2022, 2021, 2020, 2019

Glavna spletna stran projekta  https://www.ita-slo.eu/sl/diva

Odobren v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Trajanje projekta: 1.3.2019 - 28.2.2022 (36 mesecev)

Vodilni partner projekta: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezie Rovigo Delta Lagunare, Italija
Namen mednarodnega projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bodo na področju digitalne transformacje ustvarjale pametne tehnologije za skupnosti in tako uspešno nastopale na globalnem trgu. V projektu DIVA bomo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design).

Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem bomo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem bodo verižne strukture spenjale inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen. Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe za sprejemanje izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva.

Glavne naloge UNG, ki jo v pričujočem projektu zastopa Akademija umetnosti, bodo:
- razvoj in uporaba priročnikov za podporo čezmejnih aktivnosti vzajemnega plemenitenja med kreativnimi industrijami in srednjimi in malimi podjetji,
- razvoj kapacitet za čezmejno povezavo kreativnega sektorja s srednijmi in malimi podjetji,
- vzpostavitev lokalnih mrež izvajalcev,
- vzpostavitev platform (programskih skupin) za vzpodbujanje sodelovanja med kreativnim sektorjem in srednjimi in malimi podjetji,
- vzpostavitev in izvedba programov za dvigovanje pripravljenosti otrok, mladine, študentov, in ostalih.

Objave:
DIVA project was published in Platinum magazine (Il Sole 24 ore newspaper supplement) where next to the other articles is a special section called SLOVENIA 2020 on the excellence of Slovenia and Italy in the institutional, scientific, industrial, financial, medical and tourism fields, with particular reference to cross border cooperation between Italy and Slovenia. The magazine was published in March in print and online version, which can be viewed here https://view.publitas.com/platinum-online/2020-marzo_ing/page/96-97 . 

Minuli dogodki:

09.07.2019  Kick-off v Mestrah - sestanek celotnega konzorcija
Slovenska in Italijanska stran so predstavile specifike svojih regij. Predstavljena so bila reprezentativna podjetja kreativne in kulturne industrije Slovenije, Veneta, Furlanije in Julijske krajine. Prvi del sestanka je bil namenjen širši javnosti in predstavitvi dosedanjega stanja. Drugi del konzorcijskega srečanja je bil namenjen udeleženim partnerjem, beseda je tekla o operativnih posebnostih projekta DIVA. 
06.08.2019  Tehnični sestanek vodij delovnih paketov DIVA
V prostorih Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorice se bomo vodje delovnih projektov sestali z namenom uskladitve meddelovno paketnega tehničnega delovanja.

22.10.2019 Srečanje celotnega konzorcija DIVA

 

 


Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.