eKnjige

Vabljeni k prebiranju eKnjig

nastalih v posebnem projektu, katerega cilj je bil usposobiti študente za izdelavo konkretnih izdelkov –- eKnjig. Te naj bi bile prilagojene (tudi) za prikazovanje na manjših napravah, kot so tablice in pametni telefoni. Projektni izdelki (5 eKnjig) so predstavljeni na pričujoči spletni strani -- gre za štiri promocijske publikacije študentskih filmskih izdelkov, peta pa izpostavlja družinsko vinsko znamko;

Izbor animiranih filmov
Visoke šole za umetnost
Univerze v Novi Gorici

(Sara Stanković)

<PDF>

 

 

Izbor dokumentarnih filmov
Visoke šole za umetnost
Univerze v Novi Gorici

(Jasmina Lozar)

<PDF>

 

 

Izbor eksperimentalnih filmov
Visoke šole za umetnost
Univerze v Novi Gorici

(Mateja Nikolič)

<PDF>

 

 

Izbor igranih filmov
Visoke šole za umetnost
Univerze v Novi Gorici

(Ines Ozimek)

<PDF>

 

 

Vino v kaplji

(Tamara Podveršič)

<EPUB>

<PDF>

 

 

 

Štiri eKnjige (delo študentk Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici) so zasnovane predvsem kot grafični izdelek, vsebinsko pa promovirajo delo študentov (animacije in video izdelke) Visoke šole za umetnost. Primarni format teh eKnjig je PDF.

eKnjiga, ki je delo študentke Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici, skozi avtorsko zgodbo promovira družinsko blagovno (vinsko) znamko. eKnjiga je dostopna kot (primarno) EPUB datoteka in (sekundarno) kot PDF.

TEHNIKALIJE:

eKnjige lahko naložite na naprave z uporabo brskalnikov (pri nalaganju datotek na pametne telefone se priporoča Firefox).

Za ogled PDF datotek zadostuje kakršenkoli pregledovalnik PDF datotek (npr. Adobe Acrobat Reader). Za branje EPUB eKnjige je potrebno naložiti programski eBralnik. Priporočamo naslednje (brezplačne) programe:

 

---

 

eKnjige so bile izvedene v okviru projekta "eKnjiga – študijska gradiva za orodje Moodle za mobilne aplikacije -VŠU", prijavljenega na 2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA
v okviru: OP RČV 2007 – 2013; 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme

Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti" ter prednostne usmeritve 1.3 "Štipendijske sheme", v okviru potrjene operacije "Po kreativni poti do praktičnega znanja".

eknj-logos

PriponkaVelikost
eKnjiga_Dokumentarni-filmi-VSU_Jasmina-Lozar.pdf3.16 MB
eKnjiga_Izbor-animiranih-filmov-VSU_Sara-Stankovic.pdf3.41 MB
eKnjiga_Izbor-eksperimentalnih-filmov-VSU_Mateja-Nikolic.pdf2.6 MB
eKnjiga_Izbor-igranih_filmov-VSU_Ines-Ozimek.pdf3.65 MB
eKnjiga_VINO_V_KAPLJI_Tamara_Podversic_knc.pdf867.08 KB